Adgang til behandling


.

CSM Øst, CSM Syd og CSM Midt Nord

I København, Odense og Århus er der oprettet tre specialierede centre for voksne med senfølger af seksuelle overgreb. CSM Øst (København), CSM Syd (Odense)  CSM Midt Nord (Århus) tilbyder gratis behandling – både individuel behandling og gruppeterapi. Ventetiden på individuel behandling varierer fra ½ år til 3 år.  Centrene har også forskellige andre tilbud som f.eks. socialrådgivning, selvhjælpsgrupper og samtaler.

Kvisten

Kvisten er landsdækkende og tilbyder psykoterapi individuelt eller i kønsopdelte grupper. Kvisten tilbyder desuden telefonrådgivning, og mande- og kvindetræf i udvalgte byer. Tilbuddene gælder både mænd og kvinder over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb, som fandt sted inden det fyldte 18. år. Kvistens gruppemodel bygger videre på en model udviklet af den dansk-amerikanske psykolog og Ph.d., MSW, Noel R. Larson, som psykoterapeuterne MPF, Lone og Jette Lyager, har bearbejdet og beskrevet i bogen ”At bestige bjerge”.
.

Andre tilbud

Der findes også visse behandlings-, støtte- og rådgivningstilbud fra frivillige foreninger og organisationer rundt om i landet. Det kan kræve noget research at finde dem, og det er ikke akuttilbud, så der må påregnes ventetid.
.

Sygesikringsordningen

Via egen læge har man mulighed for at få en henvisning til max. 12 timers psykologbehandling med tilskud fra sygesikringen, hvis man har været udsat for seksuelle overgreb inden det fyldte 18. år. Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Hvis der har været flere krænkere, er det muligt i nogle, men ikke alle regioner, at få flere henvisninger. Det kan også være, at man opfylder kriterierne for at få henvisning på et andet grundlag og derved få flere henvisninger i træk. Læs mere om kriterierne her.
.

Psykiatrien – Pakkeforløb

Din læge kan også henvise dig til et pakkeforløb for PTSD. Danske Regioner beskrives pakkeforløb således:

“Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede behandlingsforløb af høj kvalitet til patienter med samme psykisk sygdom og behandlingsbehov. Pakkeforløbene retter sig mod patienter i hovedfunktion og er baseret på foreliggende referenceprogrammer, kliniske retningslinjer m.m.”

Læs mere om pakkeforløbet for PTSD-ramte her.
.

Privatpraktiserende psykiater

Behandling hos en psykiater er gratis efter henvisning fra egen læge. Der kan ofte forekomme lange ventetider. En psykiater har studeret medicin på universitetet og har efter sin uddannelse til læge taget en specialistuddannelse i psykiatri, som er læren om psykiske sygdomme og personlighedsforstyrrelser. Psykiateren må derfor (i modsætning til psykologen) ordinere medicin, men benytter sig også af samtale i behandlingen.
.

Privatpraktiserende psykolog eller terapeut

Har man mulighed for selv at betale for sin terapi, kan man frit vælge en terapeut eller psykolog. Der findes mange former for såkaldt alternativ behandling, som kan være effektive men man skal se sig godt for. Det er ikke alle behandlere, der har tilstrækkelig viden om traumatisering.

Det er muligt at søge legater til at finansiere sin terapi. På legatbogen.dk kan du gratis finde legater – det kræver dog at du opretter en bruger.
.

VISO

VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) tilbyder gratis vejledende rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. Du kan få rådgivning til at få en bedre forståelse af de specielle problemstillinger, der kendetegner din sociale situation og få redskaber til bedre at kunne håndtere problemstillingerne. Rådgivningsforløbet starter ofte indenfor få uger efter din ansøgning.

Har du problemer i dit voksenliv med f.eks. forældrerollen, dit arbejdsliv, reaktivering af traumerne p.g.a. en svær aktuel situation, stofmisbrug som forhindrer dig i at få terapi for senfølgerne etc., har du mulighed for at søge et rådgivningsforløb gennem VISO. Forløbene varetages af VISO-leverandørene CSM Øst, CSM Syd, CSM Midt Nord eller Rådgivningen Janus.

Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt, da et VISO-forløb er en rigtig god mulighed for at få specialiseret hjælp. Har du mere end 50 km til nærmeste rådgiver, får du transportudgifter dækket. I nogle situationer rejser rådgiveren til nærmeste storby.

.

OBS! Spor tilbyder ikke behandling. Foreningens formål kan læses her.