Skammens paradoks

En kvalitativ undersøkelse av skam som traumereaksjon etter seksuelle overgrep – et speciale af Silje Liv Lundal, juni 2022.

De usynlige ar

Socialrådgiverens muligheder og udfordringer i arbejdet med senfølge ramte voksne. Bachelorprojekt af Kimmie Emilie Nørrebro & Simon Peter Holm Larsen.