Løsgænger

Hos mig ramte coronaen lige ned i den ensomhed, som har fulgt mig hele mit liv. Den ramte ned i, at jeg ikke må være en del af et fællesskab.

Specialtandpleje

Du kan blive visiteret til specialtandplejen, hvis du grundet senfølger ikke kan modtage behandling ved en almindelig tandlæge.

Angst og frygt

Uden sammenhæng med årsagen kommer angsten til at virke uforståelig og meningsløs, så det angstplagede menneske kan opfatte den som en indre fjende, en defekt.