For pressen/medierne

Spor samarbejder meget gerne med medierne bl.a. ved at formidle baggrundsviden. Men vi har også en appel til alle mediemedarbejdere.

For fagpersoner

Arbejder du 'med mennesker' vil du givetvis komme i kontakt med voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen.

For pårørende

De pårørende til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb kan være 'de skjulte ofre'. Hvordan håndterer man det, og hvordan passer man på sig selv?

For mænd

Der er nogle kønsspecifikke problemer i forhold til mænd og seksuelle overgreb i barndommen, der kan gøre det endnu sværere at søge hjælp.