Det sætter sine spor…

Overgreb på børn finder ikke kun sted i et såkaldt ’Under Danmark’, for det dysfunktionelle mønster forekommer i alle kulturer og i alle sociale lag.

De usynlige ar

Socialrådgiverens muligheder og udfordringer i arbejdet med senfølge ramte voksne. Bachelorprojekt af Kimmie Emilie Nørrebro & Simon Peter Holm Larsen.

Risikoen for retraumatisering

Sept. 2016: Retraumatisering vil sige, at fortidens traumatiserede følelser bliver aktiveret i en nutidig situation. Noget som mange mennesker oplever i kontakten med systemet.