Resumé af folketingshøringen

Klumme okt. 2016

.

Onsdag d. 28. september kulminerede flere års politisk strategisk fokus og tre-fire måneders intensivt arbejde, da Spors folketingshøring løb af stablen.

Der var godt 150 deltagere, hvoraf hovedparten var fagprofessionelle. Der var en del privatpersoner samt nogle få politikere, der kom og gik i løbet af dagen. 

Høringen var spækket med fagligt informative oplæg suppleret af korte personlige beretninger, der gjorde stort indtryk. Det var en vigtig dag, hvor mennesker med senfølger af seksuelle overgreb indtog talerstolen på Christiansborg.

Programmet var ambitiøst og tidsplanen stram. Journalist Niklas Bøgh havde sagt ja til at være ordstyrer på dagen. Hans professionalisme gav høringen et ekstra højt fagligt niveau, da han kunne fastholde fokus og stille de rigtige spørgsmål.

Som afslutning på dagen var der en debat om, hvad der skal til for at løfte området. Forfatter og journalist Kristian Ditlev Jensen var blandt paneldeltagerne, og med sine knivskarpe indlæg fik han bragt både realisme, humor og alvor ind i debatten. De tre politikere i panelet – Torsten Gejl (ALT), Ane Halsboe Jørgensen (S) samt Susanne Eilersen (DF) – fik ikke lov til kun at snakke økonomi og, hvor pengene skal komme fra, for i ét af oplæggene tidligere på dagen fik vi meget klart dokumenteret, at der kan spares mange millioner på at give mennesker den hjælp og behandling, de har brug for.

Helle Borrowman, formand i Spor, sad med i panelet, og mange noterede flittigt, når hun talte. Helle måtte mange gange gentage både, at det er nødvendigt at se på dette område udfra et helikopterperspektiv og vigtigheden af, at der tænkes traumer og traumebehandling ind i alle dele af systemet.  

Hvad fik vi så ud af dagen? Når alt kommer til alt, så kommer det an på, hvad der politisk er flertal for. Som Torsten Gejl (ALT) sagde: “Det er kun useriøse politikere, som sidder og lover en masse på en høring, inden de overhovedet ved, hvad der er flertal til at gøre.” Det, han kunne love, var, at han sammen med SF, S og Radikale vil forsøge at flytte flere penge fra satspuljen over til varig støtte, hvilket sandsynligvis vil komme bl.a. senfølgeområdet til gode. – Det er der blevet talt om i mange år, så det kan efterhånden være svært at tro på, at det sker.

Indimellem kolliderede den menneskelige og den politiske virkelighed. Vært for høringen, Ane Halsboe Jørgensen (S), forbandt de to virkeligheder, da hun svarede på en kommentar fra salen: “Jeg har været her hele dagen, og jeg har ikke kun været i hovedet, men mærker det også i kroppen. Jeg mærker det faktisk så meget, at jeg på et tidspunkt måtte gå ud et øjeblik.” Men hun måtte også gøre opmærksom på, at derfra og til at kunne skabe konkrete forandringer på området, kan der være langt.

Spor har nået det mål med høringen, at vi har gjort tydeligt opmærksom på problemerne på området, og vi har i høj grad også vist nye muligheder. Det er blevet slået fast, at der i Spor findes en uvurderlig og omfattende viden, der må bruges, når der skal træffes beslutninger på området. Vi tror på, at vi med denne høring har sat aftryk på fremtidens indsat.

Høringsmaterialet og oplægsholdernes Power Points kan ses her på hjemmesiden. Det trykte høringsmateriale kan ses i denne pdf-fil.

.

Link til hele nyhedsbrevet.