Adgang til behandling

En oplistning af de behandlings- og rådgivningsmuligheder der aktuelt findes for voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten.

Specialtandpleje

Du kan blive visiteret til specialtandplejen, hvis du grundet senfølger ikke kan modtage behandling ved en almindelig tandlæge.