Adgang til behandling

En oplistning af de behandlings- og rådgivningsmuligheder der aktuelt findes for voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten.

Specialtandpleje

Du kan blive visiteret til specialtandplejen, hvis du grundet senfølger ikke kan modtage behandling ved en almindelig tandlæge.

Senfølger i virkeligheden

Denne 7 min. lange video viser meget fint, hvad senfølger er. Den er en forsmag på læringsmateriale Spor har udviklet i samarbejde med Feldballe Film og TV.

Chokket i kroppen

Samtale med Peter Levine om SE-metoden, hvor man behandler traumer ved primært at inkludere kroppen og sekundært psykologiske faktorer og følelser.

For fagpersoner

Arbejder du 'med mennesker' vil du givetvis komme i kontakt med voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen.

For mænd

Der er nogle kønsspecifikke problemer i forhold til mænd og seksuelle overgreb i barndommen, der kan gøre det endnu sværere at søge hjælp.