Adgang til behandling

En oplistning af de behandlings- og rådgivningsmuligheder der aktuelt findes for voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten.

Chokket i kroppen

Samtale med Peter Levine om SE-metoden, hvor man behandler traumer ved primært at inkludere kroppen og sekundært psykologiske faktorer og følelser.

For mænd

Der er nogle kønsspecifikke problemer i forhold til mænd og seksuelle overgreb i barndommen, der kan gøre det endnu sværere at søge hjælp.

Somatisering

På Synlighedsdagen i Kbh. fortalte en kvinde om, hvordan en invaliderende fysisk lidelse viste sig at være en fysisk senfølge efter en traumatisk barndom.

En ægtemands beretning

Først efter 16 års ægteskab fortalte min kone om det seksuelle misbrug. Det var et chok, men samtidigt også forløsende, for mange ting faldt på plads.