Klumme om notatet om det offentliges forpligtelser overfor senfølgeramte

Klumme okt. 2018

.

Børne- og Socialministerierets rapport ‘Analyse af senfølgeområdet’ om indsatsen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen er netop præsenteret for satspuljepartierne. Undersøgelsen er resultatet af en beslutning truffet i forbindelse med satspuljeaftalen for 2017-20 på socialområdet. Arbejdsgruppen var sammensat af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Socialministeriet, Danske Regioner samt KL.

Landsforeningen Spor har, som bruger- og interesseorganisation for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen, udarbejdet et notat om det offentliges forpligtelser overfor senfølgeramte og den faktiske indsats set fra brugernes perspektiv, som står i skarp modsætning til indholdet i Socialministeriets rapport.

Som følge af det udsendte notat har Spor været til møde med Marianne Jelved (RV), og der er planlagt møder med Troels Ravn (S) formand for Socialudvalget, Karin Nødgaard (DF) næstformand for Socialudvalget, Liselott Blixt (DF) psykiatriordfører, Rasmus Vestergaard (EL) socialordfører, samt vi har fået foretræde for Socialudvalget. KL’s Socialudvalg har svaret, at de ikke har mulighed for at mødes med Spor.

I denne videoklumme fortæller Helle Cleo Borrowman, formand i Spor, om baggrunden for Spors notat og om, hvorfor vi mener, at det offentlige svigter sine forpligtelser overfor senfølgeramte.

.

.

Link til hele nyhedsbrevet.