Online cafemøde med terapeut Mary Argjaboda

Dato/klokkeslæt
Dato - 07.12.2020
17:00 - 18:30

Kategori


Mary Argjaboda er psykoterapeut og arbejder særligt med choktraumeterapi og tilknytningsvanskeligheder. På denne cafeaften vil hun fortælle om, hvordan seksuelle overgreb sætter sig i krop og psyke. Der kan være stor forskel på reaktionerne alt efter om overgrebene foregik tidligt i livet, om de foregik internt i familien, karakteren af overgreb etc. Mary vil også komme ind på, hvordan samtaleterapi for nogle er vejen mod at få det bedre. For andre er det andre tiltag, der skal til.

Om tilknytningstraumer skriver Mary: Tilknytningstraumer har sin oprindelse i den tidligste barndom. De opstår hvis den medfødte, naturlige tendens og stræben efter at danne tæt tilknytning til forældrene (og siden andre betydningsfulde personer) lider overlast. Dette sker hvis barnet oplever voldsomme begivenheder og/eller megen uforudsigelighed og utryghed, som skader tilliden til barnets primære personer. Tilknytningstraumer, som ikke forløses, vil påvirke evnen til at danne relation og nær kontakt til andre mennesker gennem hele livet. Dette kan for eksempel opleves som gennemgående vanskeligheder ved at leve i parforhold, problemer med at have stabile relationer til familie og venner, eller tendens til at isolere sig.

Vi glæder os til at høre hvad Mary har at sige, kom og lyt med fra kl. 17.00.
Link til mødet:
Alle deltagere skal være over 18 år.
Det er muligt at deltage anonymt med slukket kamera og et fiktivt kaldenavn.