Spor i Århus afholder temamøder

Dato/klokkeslæt
Dato - 02.12.2022
10:00 - 13:00

Lokation
Frivilligcenter Århus

Kategori


Tid: Fredage i lige uger kl. 10:00 til 13:00 (undtagen i skoleferier og fridage)
Sted: Frivilligcenter Aarhus – Sønder Alle 33, Aarhus C (lige overfor rutebilstationen)

 

Fremover vil Spor i Aarhus fredage i lige uger tilbyde temadrøftelser.

Oktober tema: Egenomsorg
Fredag d. 7. okt.
Fredag d. 21. okt.

November tema: Grænser
Fredag d. 4. nov.
Fredag d. 18. nov.

December tema: Ensomhed
Fredag d. 2. dec.
Fredag d. 16. dec.

 

Øvrige fredage vil der være åbne møder og arrangementer uden forudbestemte samtaleemner, hvor alle er velkomne.
Hvis der planlægges walk and talks eller andet ud af huset, bliver det annonceret på Spors Facebookside og hjemmeside.

Vi holder til i Frivilligcenter Aarhus. Der er skiltning indenfor. Vi kommer også gerne ud til gården, så vi lige kan følges ind i huset.

Kontakt Jeanne, der er tovholder, ved evt. spørgsmål på mail jeanne@gammel.landsforeningenspor.dk eller mobil 2890 3675.