Barnets mestring – den voksnes senfølger

Artiklen ‘Barnets mestring – den voksnes senfølger’ (pdf) er skrevet af Lone Lyager og Jette Lyager. Artiklen blev bragt i Psykoterapeuten nr. 2, maj 2013 og gengives her med tilladelse.
.

“For at begribe den voksne seksuelt misbrugtes ‘nu’ er det nødvendigt at forstå, hvordan det misbrugte barn ‘dengang’ overlevede at vokse op under uforudsigelige og skadevoldende forhold og uden den tryghed og beskyttelse, ethvert barn behøver. Hvordan lykkedes det for barnet at vokse op i en verden, hvor seksuelle overgreb pågik, og hvor de for nogle blev en del af verdensordenen? Hvordan overlevede barnet minut for minut, time for time, dag for dag, måned for måned, år for år at være i en sådan smertelig virkelighed? Og hvilke mestringsstrategier havde det misbrugte barn for at stå overgrebsoplevelserne igennem?”

.

.Lone Lyager og Jette Lyager er begge uddannede som socialrådgivere, psykoterapeuter MPF og certificerede SE-Practioner. De er psykoterapeutisk uddannet hos Eva Hildebrand (MSW, MPF) med fokus på analyse og behandling af seksuelle overgreb og andre alvorlige omsorgssvigt. I en årrække har de haft deres virke i Støttecenter mod Incest. Arbejder nu i egen praksis, Klinik for incestterapi, med individuel terapi, undervisning og supervision. I 2005 udgav de bogen At bestige bjerge – Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd.

artikel_lyager_mestring_psykoterapeuten_2013