Spor får kontor

I 2014 fik Spor eget kontor på Frederiksberg.