Spor på finansloven

Spor er kommet på finansloven og får varigt 1. mill. kr. om året.