Fællesskab gør stærk

Klumme marts 2016

Af Anne Christensen

.

Noget af det mest ensomme i verden er at gå alene med sine tanker og følelser, eller at forsøge at dele dem med nogen der ikke har grundlag for at forstå eller rumme dem. Ensomheden eller isolationen forsvinder ikke nødvendigvis, fordi man er sammen med ligesindede, men det skaber en mulighed for, at tilstanden kan blive mindre massiv.

Uanset hvad man har været udsat for her i livet, er det givende at være sammen med mennesker, der har været igennem noget tilsvarende. Sammen med ligesindede er der ikke nødvendigvis brug for så mange ord, og man skal hverken forklare eller forsvare. Selvom der også er forskelligheder, er der en umiddelbar gensidig forståelse, så man kan slappe mere af. Det er en lise for sjælen at kunne være sammen med andre uden at skulle holde sig selv hemmelig. Genkendelsen og accepten kan give en følelse af ‘at komme hjem’.

Derfor er ét af Spors tre formål at skabe rammer for, at medlemmerne kan mødes og danne netværk. Det har en dobbelt betydning i og med, at man som frivillig selv indgår i et fællesskab af aktive medlemmer og igennem de aktiviteter, der iværksættes, bliver andre inddrager i fællesskabet af ligestillede. Der er ingen tvivl om, at der er et meget stort behov for, at voksne med senfølger af seksuelle overgreb får mulighed for at mødes. Vi modtager med jævne mellemrum henvendelser fra mennesker over hele landet, der vil høre om mulighederne for at møde andre senfølgeramte i deres landsdel. Desværre er mulighederne stadigt begrænsede, da iværksættelse af aktiviteter rundt om i landet kræver, at der er medlemmer, der har tid, lyst og overskud til at gå ind i det frivillige arbejde i deres lokalområde.

Udover Synlighedsdagen rundt om i landet og cafémøderne i København er det forskelligt, hvilke aktiviteter Spors lokalafdelinger sætter i gang. I sidste måned blev Skrivegruppen og Erfaringsstafetten lanceret, og det seneste tiltag er, at Hovedstadens Spor på forsøgsplan laver uformelle drop-in møder på Café Cadeau på Frederiksberg hver 14. dag (læs mere andetsteds i nyhedsbrevet).

I den forbindelse er der i den lukkede del af vores debatforum blevet oprettet en kategori, der hedder ’Socialt samvær i Hovedstaden’. Hensigten er bl.a., at man kan fortsætte kontakten med de mennesker, man har mødt til møderne. Det kan også være, at der er nogen, der læser med, der får lyst til eller mod på at mødes med andre i virkeligheden. Desværre er debatforummet aldrig blevet særligt aktivt, men der er i høj grad potentiale med over 100 registrerede brugere.

Selvom kontakt med ligesindede alene finder sted over nettet, kan det være meget værdifuldt. Der er forskellige muligheder f.eks. Facebookgrupperne Tabuet 2 og Tabuet 3. Offerforum.dk har forskellige debatfora bl.a. ‘Seksuelle overgreb’ og ‘Overgreb i nære relationer’; og på netdoktor.dk er der bl.a. en debat om Incest og seksuelt misbrug og debatforummet Seksuelle overgreb – et patientnetværk.

Heldigvis er der også andre end Spor, der skaber mulighed for fysiske møder med ligesindede. I København arrangerer offerforum.dk møder der kaldes Netværksforum. I Odense holder CSM-Syd, Frivilligsektionen,  åben stue, i Århus er der Café Christine på Christine Centret, og i København har CSM-Øst åbnet Caféen. Derudover kan der lokalt være andre tilbud, vi i Spor ikke har kendskab til.

Vi er så mange voksne med senfølger, der kan have glæde af hinanden, og heldigvis er der nogle muligheder for at finde sammen, hvis eller når man får lyst og er parat.

.

Link til hele nyhedsbrevet.