Fanget i stilheden

Tak Lars Jelsbak for at dele denne stærke video med os.

Lars skriver: “Har skrevet en sang og lavet video til den om senfølger efter overgreb på børn. Vil meget gerne være med til at sætte fokus på emnet og med en stærk video bryde tabu.

Videoen indeholder elementer, som kan virke voldsomme på nogen. Dette er sang om et meget tabuiseret emne, men er et emne, som jeg mener bør få plads! Det handler om de børn som vokser op…”