Fremtidsværksted

Klumme marts 2015

Af Bolette Westerholt, frivilligkoordinator

.

Den sidste weekend i januar holdt Spor et Fremtidsværksted for aktive medlemmer i foreningen. I løbet af de to dage gruppen var samlet i Århus, blev der sat ord på, hvilke tiltag der er brug for på senfølgeområdet, og hvordan Spor vil gøre Danmark opmærksom på Synlighedsdagens 10 års jubilæum her i år 2015.

Jeg var med som sekretær, og her følger et lille udpluk af de mange idéer:

Sikkerhed først. Et af de forslag, der vakte genklang, handlede om at bringe den voksne med senfølger i sikkerhed: fysisk, psykisk og socialt (særligt økonomisk). Ligesom ved al anden førstehjælp  handler det først om at standse ulykken: Livet med senfølger bliver ikke nemmere af, at man mister sit job eller bliver truet til aktivering for at kunne beholde sin indkomst.

Nærvær i kontakten. Noget af det, der virker, er at blive mødt med: “Hvor var det godt, du kom!” For når man som voksen med senfølger endelig beder om hjælp, skal man ses, høres og tages alvorligt. Lige meget, hvor man henvender sig for at få hjælp – om det er et socialcenter, en psykiatrisk skadestue, i misbrugsbehandlingen eller et Center for Seksuelt Misbrugte – har man ret til at møde tillid, forståelse og relevant støtte.

Oplys om senfølger. Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen er underbelyst og omgærdet af mørketal og myter. Der er brug for viden til fagfolk og de ramte selv og generel oplysning til alle andre. Forsknings- og erfaringsbaseret viden om senfølger skal udvikles, uddybes og udbredes.

Tilbud om behandling. Voksne med senfølger skal kunne få relevant behandling i den udstrækning, der er behov for det. Helhedsorienteret og tværfaglig behandling tilpasset den enkelte og dennes situation og pårørende. Behandlingens udformning, tempo og tidsmæssige udstrækning må tage udgangspunkt i den person, der oplever senfølgerne.

Intet kan stå alene. Senfølger kan ikke reduceres til en diagnose, eller føjes ind under én kategori, men går på tværs af forskellige områder af tilværelsen. Ligesom senfølger ikke er det eneste, der definerer personen, kan behandling og tilbud ikke udgøre et ensidigt indgreb på symptom-niveau. Der er brug for mange forskellige muligheder for at forbinde sig konstruktivt til hinanden – og Spor er én af dem.

.

Samtlige idéer og tanker, der blev delt på Fremtidsværkstedet, ligger på Spors nye intranet, hvor aktive medlemmer kan arbejde videre med dem, hvad enten de befinder sig i øst eller vest.

Spor arbejder for, at Synlighedsdagens 10 års jubilæum bliver et vendepunkt for den tabuisering, der stadig omgiver seksuelle overgreb og senfølger heraf. Kontakt undertegnede hvis du vil være med til at synliggøre Synlighedsdagen i 2015: bolette@gammel.landsforeningenspor.dk, mobil: 24809385

.

Link til hele nyhedsbrevet.