Handlingsprogram 2015-16

I det kommende år vil Landsforeningen Spor fortsat arbejde med at indfri foreningens tre formål. Herunder især gennem nedenstående konkrete initiativer:

.

1)  At synliggøre voksnes senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen

 • Afholde 10 års jubilæum for Synlighedsdagen – herunder Usynlig March (talerstol med usynlig taler og fodspor fra de usynlige demonstranter) – i hele landet, og ‘Cross Cultural Dialogue Meeting’ i København 
 • Åbne Cafémøder for alle interesserede 
 • Anvende sociale medier til synliggørelse
 • Oplæg om senfølger til frontpersonale i kommuners Job- og Socialcentre: Fundraising til uddannelse, organisering og annoncering af et formidlerkorps i Spor med fokus på erfaringsbaserede oplæg 
 • Etablere et rejsehold der kan repræsentere Spor og understøtte lokalt ved relevante arrangementer og fora

.

2)  At skabe rammer for at medlemmerne kan danne netværk 

 • Fortsat etablering af lokalafdelinger og netværk for styregrupper, herunder lokale initiativer såsom medlemsmøder, sociale aktiviteter m.m.
 • Uddannelse i foreningens intranet som samarbejdsredskab 
 • Indsats ift. aktivitet i foreningens debatforum 

.

3)  At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme medlemmernes interesser samfundspolitisk

 • ‘Banke på’ hos alle politiske partier, få politikere til at stille spørgsmål til relevante udvalg og få foretræde for socialudvalget 
 • Kontakt med lokalpolitikere fra lokalafdelinger i Spor
 • Oprette kontakter til journalister
 • Opsøge og deltage i nordiske og internationale netværk om senfølger 
 • Spørgeskemaundersøgelse om hvorfor det er så svært for andre at høre om seksuelle overgreb (fundraising og udarbejdelse)

.

4)  Organisatorisk

 • Stabilisering af foreningens økonomiske fundament via driftsmidler
 • Afholdelse af kurser og workshops for foreningens aktive medlemmer

.

Hvis du vil være aktiv. så kontakt:

Spin-gruppe

hb@gammel.landsforeningenspor.dk

Nordjysk Spor

kim@gammel.landsforeningenspor.dk

Cafémøder

ac@gammel.landsforeningenspor.dk

Midtjysk Spor

jeanne@gammel.landsforeningenspor.dk

Synlighedsdag

mbc@gammel.landsforeningenspor.dk

Sønderjysk Spor

britta@gammel.landsforeningenspor.dk

Lokalafdelinger

bolette@gammel.landsforeningenspor.dk

Hovedstaden Spor

jens@gammel.landsforeningenspor.dk


.

Idéer fra Landsmødets deltagere 2015

1)  At synliggøre voksnes senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen
 • Finde journaliststuderende som kan arbejde med ”tabuet” og synliggøre senfølger
 • Formidling af viden til fx læger, præster og psykologer
 • Et ‘rejsehold’ som formidler viden
 • Youtube reklame om notatet og andre videoer
 • Lasertryk i Århus støtter sociale projekter med 1 mio. kr. årligt. Evt. trykke notatet til fagfolk
 • Oplysning vedlagt notatet om, hvad det handler om og hvorfor fagfolkene skal læse den
 • Oplysning om at det er muligt at være støttemedlem. Det kan måske få dem, der ikke er klar til at stå frem til at nærme sig foreningen 
 • Lave mail-signatur med link til Spors hjemmeside (uden at nævne undertitlen ‘seksuelle overgreb’)
 • Kontakte frivillighed.dk for at få studerende til at markedsføre Spor efter Norjysk Spors forbillede
 • Udgive Nordjysk Spors bog som E-bog
 • Artikler i Ud & Se + Samvirke 
 • Optakt til Synlighedsdag: Mail til samtlige medlemmer om konkrete opgaver der kan gøres
 • Investere i en mødeklokke
 • Et Spor  ‘rejsehold’ der tager rundt i landet og synliggører foreningen samt kan supplere lokalafdelingernes udadrettede arbejde
 • Hvordan får vi mere forskning?
  • Kønsspecifikke senfølger
  • Kompleks PTSD
 • Wikipedia-artikel, som synliggører Spor og optimerer søgeresultater på nettet
 • Tryghed – harmoni – åbenhed – rummelighed = fundamentet
 • Italesættelse -> Synliggørelse:
  • Mindske tabu
  • Information på biblioteker, Rådhuse, Selvhjælpscentre, frivillighedscentre
  • Oplæg og foredrag for studerende (socialrådgivere, jordmødre, læger, sygeplejersker m.fl.)
  • Fyraftensmøder for personale i jobcentre, kompetencecentre mv.
 • Reklamer for Spor på busserne og fodboldbanerne
 • Venskab med lokalpolitikere m.fl. via facebook, så de kan inviteres til begivenheder i Sporog holdes orienteret om, hvad der foregår
 • Inviter lokale parter på kaffe, og information om Spor
 • Anvende spørgeskemaer til at indhente viden og synliggøre senfølger
 • Anvende dialog og interview til at indhente viden og synliggøre senfølger
 • Psykiatrien mangler mange steder grundlæggende viden om senfølger
 • Samaskabelse med relevante parter for at synliggøre senfølger i flere sammenhænge. F.eks. Hus Forbi ift. hjemløshed og Sind ift. psykisk sygdom
 • Senfølger er en overordnet kategori, der ‘forsvinder’ i både behandlings- og det sociale systems fokus på diagnoser og socialt udsatte målgrupper
 • Efterlys kurser om senfølger alle steder. F.eks. i evalueringsbesvarelser af andre kurser fra Center for Frivilligt socialt arbejde.  Få Center for Frivilligt socialt Arbejde til at komme til Spor.

 .

2) At skabe rammer for at medlemmerne kan danne netværk
 • Anvende Yammer for medlemmer (hvordan finder man ud af, hvem der har eller muligvis får adgang til en bestemt gruppe?)
 • Kurser
 • Walk & talk + Ride & talk
 • Studietur over grænsen til Flensburg til gensidig erfaringsudveksling
 • Indsatsen i Spor skal også give et personligt udbytte i processen
 • Deltagelse i workshops, seminarer og konferencer giver netværk – også til udlandet. F.eks. Mannhelg i Norge og konference i Christiansand
 • Have citatvæggen med til hvert landsdækkende arrangement, så der er kontinuitet og fortløbende netværk

.

3) At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme medlemmernes interesser samfundspolitisk
 • Forskning