Årsager til hemmeligholdelse

Hvorfor tager det så lang tid at fortælle om seksuelle overgreb?

.

Norsk artikel fra psykologtidsskriftet.no, 2017.

“I gjennomsnitt går det mer enn 17 år fra et barn opplever et seksuelt overgrep til vedkommende forteller noen om dette. Den lange latenstiden skyldes ofte frykt, skyldfølelse, distansering og manglende begrepsapparat.”

I artiklen er der en tabel der specificerer, hvilke årsager til tavsheden som de medvirkende informanter har angivet. 65,8% angav frygten for ikke at blive troet som en årsag, og dermed er det den hyppigste forklaring.

.

Klik her for at læse artiklen på psykologtidsskriftet.no