Introduktion til Spors cafémøder

Formålet med cafémøderne er:

– at komme et sted med ligesindede i en tryg og varm atmosfære
– at høre om andres terapeutiske rejse eller historie
– at lære af fagfolks viden
– at være i et miljø, hvor man kan være anonym og ikke skal præstere noget

 

Koncept

Cafemøderne varer to timer, og alle over 18 år er velkomne. Idéen med cafémøderne er både at formidle viden om senfølger og skabe netværk. På alle møder vil der være et oplæg på ca. 40 min, som vil omhandle senfølger på én eller anden måde. Det kan f.eks. være en person med senfølger, der fortæller om sin vej mod heling, eller det kan være en fagperson, der har erfaring med senfølger.

Efter oplægget vil der være en kort pause, hvor man evt. kan snakke lidt med de andre eller bare sidde og slappe af. Derefter er det tid til spørgsmål og debat om det pågældende emne. Det er ok, hvis man ikke har lyst til at sige noget, det er helt fint bare at sidde og lytte.

 

Online cafémøder

Under corona-nedlukningen introducerede vi ‘online cafémøder’. Udfra devisen ‘sammen hver for sig’ begyndte vi at lave møder på Zoom, hvor der blev fulgt samme koncept med et oplæg og derefter spørgsmål og debat. Navnet ‘online cafémøder’ er hængt ved, og kan være noget forvirrende, hvis man ikke er klar over, hvad der er baggrunden for det. Vi holder stadigt online møder med mellemrum, da det gør det muligt for flere at deltage i Spor-fællesskabet.

 

Præsentation

videoen øverst fortæller Pia og Anne noget om, hvad Spors cafémøder er. På det tidspunkt videoen blev optaget, blev der afholdt månedlige cafémøder i København, og det er dem, der blev taget udgangspunkt i. De møder, der afholdes andre steder i landet, kan måske forme sig lidt anderledes.

Følg med på vores Facebookside og her på hjemmesiden for at se, hvor der er møder rundt om i landet.

.

Relateret: