Liste over mulige senfølger

Senfølger er i denne forbindelse de fysiske, psykiske, følelsesmæssige og sociale problemer, der opstår som følge af seksuelle overgreb og de øvrige opvækstforhold.

Det er individuelt, hvordan man er mest påvirket, og hvilke områder man er hårdest ramt på, men generelt er det symptomer, der gør livet meget svært og medfører en forringet livskvalitet.
.

Nogle typiske senfølger kan være:

 • Fysiske mén f.eks. underlivs- og anale sygdomstilstande samt tand- og kæbeproblemer
 • Fysiske lidelser og sygdomme (ofte kroniske)
 • Muskelsmerter og muskeltræthed
  .
 • PTSD og Kompleks PTSD
 • Søvnløshed, mareridt
 • Voldsom træthed, uoverkommelighedsfølelse, opgivelse og manglende vedholdenhed
 • Manisk tilstand, hyperaktivitet
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
  .
 • Depression, angst og personlighedsforstyrrelser
 • Dissociation, fortrængning
 • Psykisk sygdom – psykoser og skizofreni
  .
 • Generelt dårligt selvværd
 • Dyb indre ensomhedsfølelse, tomhedsfølelse, følelsesmæssig isolation
 • Skam og skyldfølelse
 • Selvdestruktiv tankegang og selvnedgørende tanker
 • Indre smerte
  .
 • Svært ved at mærke og sætte egne grænser og mærke andres
 • Svært ved at mærke og forholde sig til egne følelser og behov og derfor problemer med at forstå andres
 • Oplevelse af fremmedgjorthed; at være usynlig, anderledes, ikke at passe ind nogen steder, at være tilskuer til sit eget liv
 • Svag eller manglende identitetsfølelse
 • Fundamental mangel på tryghed, tillid og selvtillid
  .
 • Selvdestruktiv adfærd og misbrug: F.eks. selvbeskadigelse, spiseforstyrrelser, promiskuøsitet, prostitution, stof- og alkoholmisbrug, andre misbrug f.eks. arbejdsnarkomani, selvmordsforsøg
 • Tilbøjelighed til isolation eller til at undgå at være alene, samt tilbøjelighed til at blive involveret i misbrugsrelationer
  .
 • Problemer med at have (tætte) relationer og problemer med følelsesmæssig åbenhed
 • Frygt for intim kontakt og seksuelle problemer
 • Seksuel afholdenhed eller promiskuøsitet
 • Problemer i forbindelse med graviditet, fødsel og forældreskab
  .

Senfølger kan ofte vise sig som deres modsætning

 • Manglende tillid kan vise sig som en overdreven tillid.
 • Skyldfølelse kan vise sig som manglende evne til at føle skyld og tage ansvar.
 • Skam kan vise sig ved manglende evne til at føle skam.
 • Frygt kan vise sig som frygtløshed.
 • Afmagt kan vise sig som et behov for overkontrol.
  .

Senfølger kan gøre det svært at fungere i samfundet og på arbejdsmarkedet. Kun 44 procent af de mænd og kvinder, der i 2012 har fået behandling på et af de frivillige centre, der arbejder med behandling af voksne med senfølger, oplyser, at de er i arbejde mod 65 procent for den øvrige del af befolkningen. Statistikken kan downloades her.

Med den rette behandling, der fokuserer på årsagen i stedet for symptomerne, er der grundlag for vedvarende bedring og heling.

.
OBS! Alle disse symptomer eller senfølger behøver ikke nødvendigvis at være forårsaget af seksuelle overgreb. Psykisk eller fysisk vold og/eller omsorgssvigt uanset karakter har tilsvarende konsekvenser.