Det erobrede køn – mænd som ofre for seksuelt misbrug

Artiklen ‘Det erobrede køn – Mænd som ofre for seksuelt misbrug‘ er skrevet af Lone Lyager og Jette Lyager. Artiklen blev bragt i Psykoterapeuten nr. 2, maj 2013 og gengives her med tilladelse.

“Den seksuelt misbrugte mand har indtil for nylig været usynliggjort af samfundets myter og stereotype kønsrolleopfattelser. Hvis han skal vove sig ud af mørket, er der behov for et opgør med den traditionelle opfattelse af seksuelt misbrug.” 

Lone Lyager og Jette Lyager er begge uddannede som socialrådgivere, psykoterapeuter MPF og certificerede SE-Practioner. De er psykoterapeutisk uddannet hos Eva Hildebrand (MSW, MPF) med fokus på analyse og behandling af seksuelle overgreb og andre alvorlige omsorgssvigt. I en årrække har de haft deres virke i Støttecenter mod Incest. Arbejder nu i egen praksis, Klinik for incestterapi, med individuel terapi, undervisning og supervision. I 2005 udgav de bogen At bestige bjerge – Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd.
.

lyager_det_erobrede_kon_psykoterapeuten_2013