Medlemskampagne

Klumme (1) nov. 2015

.

Som bruger- og interesseorganisation er det Spors opgave at varetage senfølgeramte voksnes interesser. Vi er pt. godt 200 medlemmer inkl. støttemedlemmer og kollektive medlemmer men vi har et overvældende potentiale, for flere end 250.000 voksne danskere lever med senfølger af seksuelle overgreb. Vi er faktisk nået rigtig langt med os 200 medlemmer – men så forestil Jer en interesseorganisation med 250.000 medlemmer og lige så mange støttemedlemmer bag sig. Sikke en forskel vi kunne gøre!

Lige nu er de langsigtede konsekvenser af seksuelle overgreb i barndommen et område som er underprioriteret fra politisk hold. Ja, der blev givet en sum penge til CSM Centrene fra satspuljen – helt nøjagtigt 47 millioner kr. i alt de næste 4 år. Gudskelov for det! Det havde været fatalt og givetvis med tab af menneskeliv til følge, hvis centrene var blevet lukket fra 2016. Men hvor er sammenhængen mellem problemets omfang og indsatsens størrelse? Hvornår vælger politikerne at se på det store billede frem for at lave lappeløsning på lappeløsning? Hvor er visionerne?

For at kunne lægge pres på politikerne er vi nødt til at have en stærk interesseorganisation. Derfor lancerer vi nu en rekrutteringskampagne, som vi håber, I vil bakke op om. Del vores opslag på Facebook, giv et støttemedlemskab i julegave eller hæng et opslag op, hvor du kommer frem. Opslaget kan hentes her.

Sidst i nyhedsbrevet kan du læse, Når 10 høns bliver til én fjer, hvor der fortælles mere om udviklingen indenfor senfølgeområdet og om hvordan den hidtidige tildeling af midler fra satspuljen nu udfases i de næste 4 år. Der bliver mange opgaver, Spor skal tage sig af i de kommende år.

Det så en overgang ud til, at CSM’erne
skulle miste alt under satspuljeforhandlingerne dette efterår. Ill. senfølgeramt kunstner

.

.Link til hele nyhedsbrevet.