Når kroppen tager over…

Det er ikke noget, der tales meget om, for det er så skamfuldt, men både drenge- og pigebørn kan opleve, at kroppen reagerer med ophidselse, lystfølelse og måske også orgasme under et overgreb. Det er ekstremt forvirrende og pinefuldt, og kan føles som det ultimative svigt fra éns egen krop.

Netop den kropslige reaktion kan give overgriberen en enorm magt over sit offer: “Du kunne jo godt lide det” eller “du vil jo gerne”. Barnet kan opleve, at det er helt forkert, men alligevel er der måske en sandhed i det. Det er umuligt at adskille, forstå og forklare, så barnet overtager overgriberens virkelighedsforvrængning og føler sig skyldig eller medskyldig i overgrebene på sig selv!

Det kan ikke siges tit nok: Barnet er ALTID uskyldigt og uden ansvar. Det er helt naturligt, at kroppen reagerer på en (over)stimulering. Desuden kan det være vigtigt at vide, at fysiske reaktioner under et overgreb faktisk kan være en overlevelsesmekanisme.

Under et overgreb bliver der skabt en ekstrem voldsom spænding og energi i kroppen, der naturligt skulle føre til at kamp eller flugt. Når det ikke er muligt, kan kroppen fryse fast (dissociere), hvorved al denne overenergi forbliver i kroppen, eller kroppen kan prøve at finde en anden måde at udlade energien på – f.eks. gennem en orgasme. D.v.s. ophidselse og udløsning er i så fald ikke et resultat af lyst, men en fysisk reaktion på ekstrem stress (frygt).

Barnet forstår selvfølgeligt ikke disse mekanismer, så både følelsesmæssigt og fysiologisk bliver forvirringen total,  hvis der er noget i det forfærdelige, der føles godt. Måske selve berøringen, og måske er der en nærhed, interesse, omsorg, opmærksomhed, som ellers er fraværende. 

Kroppens reaktioner kan ikke styres med viljens kraft, de er styret af det autonome nervesystem. Hvis der er en lystfølelse, kan det føles som et forræderi fra kroppen, men rent fysiologisk er det positivt, at energien cirkulerer i kroppen og får afløb.

Deruover kan seksuel lyst give en anderledes oplevelse af fysisk smerte. Når der er under et overgreb er ophidselse (højstress), mærker kroppen mindre, smertetærsklen bliver hævet, så kroppen kan klare at blive udsat for ting, som den ellers aldrig ville kunne overleve. Det kan skabe en sammenkobling mellem smerte og lystfølelse, som medfører en ekstra dimension til skammen, men kroppen har overlevet, og det er organismens primære mål.

..


NRK har et tema om misbrugte mænd. Her kan du bl.a. læse Johnnys historie om at føle sig forrådt af kroppen. Der er også fire korte film, som hver især belyser nogle vigtige aspekter, og her kan du se den med Johnny.