Nytårsstatus

Klumme jan. 2018

.

Januar er tid til status og til reorientering: Er foreningen på rette spor?

2017 har ligesom de foregående år været præget af jævn fremgang og nye initiativer. Følgere af Spors arbejde bliver langsomt men sikkert flere og flere, hvilket f.eks. antallet af likes på Facebook vidner om. Som forening bliver vores betydning målt på, hvor mange medlemmer vi er, så hvert nyt medlemskab forøger Spors gennemslagskraft.

Der er kommet nye skud på stammen af foreningsaktiviteter såsom læsekreds i København og åbne lokalgruppemøder i Århus. Samtidig fortsætter de lokale og landsdækkende arbejdsgrupper med bl.a. at synliggøre senfølger på både lokalt og nationalt plan. De aktive medlemmer sår frø, med hver eneste aktivitet der afholdes, og deres bidrag gør en forskel for senfølgeramte på hver deres måde.

Nye samarbejdspartnere er kommet til lokalt (såsom Kvisten Sjælland) og nationalt (såsom Stemmehørernetværket) og Spor er blevet optaget i Psykiatrialliancen. Kommunal- og regionsvalget har også budt på nye forbundsfæller i arbejdet for at skabe bedre vilkår for senfølgeramte: eksempelvis Psykiatri-listen i Region Midtjylland, og lokalpolitikere der har bragt senfølger ind i debatten, som f.eks. Bo Drastrup-Fjordbak i Mariager Kommune.

Retspolitisk har afskaffelse af forældelsesfristen været det største nybrud i 2017, og Spor har gjort Justitsministeriet opmærksom på behovet for at lade afskaffelsen gælde for ALLE, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Det må konstateres, at der er et stort vidensunderskud i retssystemet, og at politikernes gode vilje ikke er nok. Spor arbejder derfor fortsat på, at der kommer politisk handling og økonomiske ressourcer til.

Sidste år fik de tre rådgivnings- og behandlingscentre for seksuelt misbrugte (CSM–centrene) fast finansiering, så man i Danmark kan få behandling, når man har været udsat for overgreb – i hvert fald på papiret. For i praksis er behovet slet ikke dækket, hvilket den lange ventetid vidner om, og tilbuddet er (med enkelte undtagelser) reelt uden adgang for dem, som ikke bor i nærheden af København, Århus, Odense og Vojens.

Som forening for voksne med senfølger har Spor indblik i, hvor forskelligt opgaverne bliver grebet an i de tre centre, og hvilken vægt der lægges på at inkludere et brugerperspektiv i udformningen af tilbuddet. I CSM Øst er de selvhjælpsgrupper, der er baseret på et gammelt, afprøvet og evalueret koncept, blevet hjemløse pr. 1. januar 2018, og den erfaringsbaserede rådgivning, hvor man kan tale med en rådgiver som selv har haft seksuelle overgreb inde på livet, skal ikke længere være et særskilt tilbud, der skiltes med. I CSM Midt-Nord er der tilslutning til én behandlingsretning, mens man i CSM Syd undersøger, hvordan visiteringsproceduren opfattes af de hjælpsøgende. For Spor er det vigtigt, at der er forskelligartede tilbud, og at de er tilgængelige og relevante, hvad enten man er akademiker i Hirtshals eller kontanthjælpsmodtager i Karrebæksminde.

Aktive medlemmer, som udtaler sig i lokale medier, når langt ud, og formidlingen kan være mere vedkommende og personligt relevant, når det er en lokal medborger. Det vidner bl.a. den lokale dækning af en ny behandlingssatellit for CSM Syd i Vojens om.

Der er en tendens til mere åbenhed i offentligheden, såsom #MeToo bevægelsen, der viser hvor udbredt seksuel udnyttelse er, og hvor destruktivt det er for alle, der kommer i berøring med det.

Åbenheden gælder dog stadig ikke for seksuelle overgreb i barndommen, hvor der fortsat er brug for Spor som spydspids. Der er på både individ- og samfundsniveau behov for at forene kræfterne om dette arbejde, så offentlighed om senfølger af seksuelle overgreb i barndommen sker på et etisk forsvarligt grundlag og som et fælles projekt, der kommer alle senfølgeramte til gode.

2017 har vist, at Spor fortsat skal styrke rollen som talerør for de, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Mange har brug for hjælp til at komme sig efter ‘barndomsforgiftningen’ (som dr.med. Anna Luise Kirkengen kalder det), og alle har brug for den forståelse, som indsigt i senfølger giver – både for én selv og fra sin omverden.

For alle sager handler det om, at foreningen i 2018 får flere kræfter til at forbedre vilkårene og synliggøre senfølger. Det kan alle hjælpe til med ved f.eks. at:

  • Deltag i foreningsarbejdet: ved at være medlem, komme til arrangementer, være arrangør eller frivillig osv.
  • Få foreningen til at vokse. Hvis hvert medlem finder ét nyt medlem eller støttemedlem i løbet af 2018, så har vi FORDOBLET foreningens størrelse om et år.

.

Alle medlemmer ønskes hermed godt nytår.

.

Link til hele nyhedsbrevet