Om relationer og netværkskabende aktiviteter

Klumme feb. 2014

Et barn der udsættes for misbrug og overgreb, mister den helt basale tryghed og tillid til sig selv, til andre mennesker og til livet. Dette tab af tryghed og tillid har grundlæggende indflydelse på, hvordan man kommer til at relatere både til sig selv og andre men også, hvordan man forholder sig til verden og livet. Det er ikke mærkeligt, at mange oplever, at vanskelighederne i relationer til andre mennesker er den mest belastende senfølge.

Det er vigtigt for alle mennesker at have relationer, hvor man kan opleve en positiv spejling og genkendelse, så man kan være sig selv. Desværre oplever mange, at de må opretholde en facade og holde sig selv skjult.

Tabuiseringen af seksuelle overgreb gør det endnu vanskeligere for voksne med senfølger at finde ligestillede at være sammen med. Derfor er det ene af Spors tre formål, at vi vil arbejde på at skabe rammer for, at medlemmerne kan danne netværk og mødes med ligestillede.

Dette sker bl.a. ved at afholde Synlighedsdagen og cafémøder. Vi arbejder på, at få disse aktiviteter til at brede sig ud i landet gennem frivillige, der kan sørge for lokal forankring. Derudover regner vi med, at vi senere i år kan afholde et årsmøde for alle interesserede medlemmer.

Helt konkret har vores formål om at skabe rammerne for at danne netværk ført til, at Spor nu kan lancere en ny hjemmeside med tilhørende debatforum. Erfaringer fra andre fora af denne art viser, at det kan være af uvurderlig betydning at få kontakt med ligestillede over nettet, hvor man kan være anonym. For nogen fører det til, at relationer fra nettet bliver udviklet, så man mødes i virkeligheden. For andre kan kontakten over nettet føre til, at det efterhånden bliver lettere at skabe og opretholde jævnbyrdige relationer til andre mennesker ‘ude i verden’.

Vi forventer, at forummet bliver åbnet d. 28. februar og vi håber, at mange af Jer vil få glæde af det.

.

Link til hele nyhedsbrevet.