Psykiske lidelser er ikke sygdomme

En ret lang men virkeligt god artikel, hvor psykolog Peter Damgaard argumenterer for, hvorfor psykiske lidelser ikke er sygdomme. Han kommer bl.a. omkring, hvad lidelse er, hvordan vi slipper lidelsen, og hvorfor psykiatrien og nogle behandlere aldrig kan hjælpe mennesker igennem deres lidelse.

Eksempelvis mener jeg ikke, at depression bør anskues som en “lidelse” – jeg finder det mere korrekt at sige, at den er udtryk for et tab af evnen til at lide. Hvis vi i mødet med den depressionsramte kigger bag om symptomer og diagnoser og leder længe og dybt nok, kommer vi på sporet af dybe sjælesmerter, der er ulidelige, og som derfor hele tiden prøver at unddrage sig opmærksomheden, eller “lyset”, og derfor i selvforsvar spreder et “mørke” i personens indre.
Citat fra artiklen.
.

Hent artiklen som pdf på Peter Damgaards hjemmeside.