Retningslinjer for Spors Facebookside

Tak, fordi du er aktiv i debatten på Spors Facebookside. Vi ønsker, at siden skal være et godt sted at være for alle. Derfor har vi udarbejdet nogle få retningslinjer.

Siden varetages og modereres af Landsforeningen Spor og administratorer er Cleo, Anne, Lærke og Michael.

 

Hvordan modererer vi?

Som udgangspunkt ønsker vi ikke at slette indlæg og kommentarer, ligesom vi ikke ønsker at fratage nogen adgang til at skrive på siden. Dog forbeholder vi os retten til at moderere ved at slette indlæg, der ikke overholder retningslinjerne. I yderste konsekvens forbeholder vi os også retten til (midlertidigt eller permanent) at fratage en bruger adgangen til at skrive på siden.

Vi modererer i følgende tilfælde:

Spam

– Gentagelser af identiske kommentarer samt enslydende tekster, som optræder på flere steder, slettes.
– Reklamer samt irrelevante links eller videoer slettes.
– Kommentarer, der ikke har noget med opslagets emne at gøre, slettes. I stedet kan du starte egne tråde som opslag på siden (lægger sig under ‘opslag fra andre’).

 

Der skal holdes en god tone

Indlæg, som er injurierende, hadefulde, racistiske, diskriminerende, krænkende eller truende, slettes. Gentagne overtrædelser medfører udelukkelse fra siden uden varsel. Vi fjerner kommentarer, som vi vurderer, er til gene for andre.

Oplever vi, at du generer andre på siden eller sabotere debatten, forbeholder vi os retten til efter en enkelt advarsel som svar til dig, at fratage dig skriveadgangen til siden.

 

Personlige oplysninger

Da det er en offentlig side, bør du være varsom med at oplyse dine personlige kontaktoplysninger i kommentarsporet. Af hensyn til din egen sikkerhed fjerner vi kommentarer, der indeholder personfølsomme oplysninger.

 

Kontakt os

Oplever du problemer på vores Facebook-side, er du efter din egen opfattelse uretmæssigt fået slettet en kommentar eller blevet uretmæssigt frataget din skriveadgang midlertidigt, er du velkommen til at kontakte os på Messenger og få en begrundelse. Indlæg på Facebook-siden omkring vores moderation vil blive fjernet.

Vi reviderer løbende vores retningslinjer. Har du input til, hvordan vi kan videreudvikle dem, så skriv det til os på mail kontakt@gammel.landsforeningenspor.dk.

 

Vi henviser i øvrigt til Facebooks eget regelsæt og fællesskabsregler, som du kan finde her:
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/communitystandards/