Skam hos voldsofre giver dårligere psykisk helbred

Forskning.no 2016: Norsk interview med Helene Flood Aakvaag som er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. “Svært mange barn og voksne som har vært utsatt for vold, sliter med følelser av skyld og skam. Det kan gi dårligere psykiske helse i fremtiden.”
.

Link til artiklen