Spors handlingsprogram 2014-15

I det kommende år vil bestyrelsen, landssekretariatet, arbejdsgrupper og medlemmer især arbejde med at indfri følgende mål gennem nedenstående konkrete initiativer.

Vi vil videreføre og igangsætte tiltag som støtter op om Landsforeningens tre formål og organiseringen af denne:

.

Synliggørelse

 • Oplæg og formidling til professionelle: Kontakt til KL og sundheds- og hospitalsvæsenet om foredrag og undervisning om senfølger. Fagligt netværk opgraderet og udvidet med fx Dorte Ussing (familieterapi, familieopstilling)
 • Fortsat arrangere Synlighedsdag og cafémøder

Idéer til inspiration for medlemmer som vil gøre en indsats:

 • Gå i nationalt samarbejde med produktionsskoler om at lave materiale og skabe synliggørelse med lokalt afsæt.
 • Ugebladsinterview om senfølger (indgå i støttegruppe)
 • Facebook skal fortsat anvendes og gerne udvides
 • Indgå i netværk med iværksættere fx Fundamentet: Steffen Rasmussen
 • Links til Spors hjemmeside fra blogs og andre relevante fora såsom Misbrugsportalen

.

Netværksdannende aktiviteter (nationalt/lokalt)

Kontakt via medier såsom: Forum (kickstart), Facebook, mail, kalender på hjemmesiden:

 • Walk and talk: det kan være nemmere at gå sammen og lade munden løbe
 • Kreative grupper: mødes om noget
 • Tage sammen til oplæg ude i byen: Nogen at følges og drøfte med. Spontanliste om alt hvad der rør’ sig
 • Madgruppe: Gratis at låne skolekøkken. Frivillig tovholder skal være klædt på
 • Litteratur der lindrer: bibliotekarer – der er klædt på til det – samler en gruppe. Kontakte kommuner og Læserforeningen for at oprette grupper

Idéer til inspiration for medlemmer som vil gøre en indsats:

 • Fælles landsdækkende temadag med fx supervision/ undervisning/ gruppearbejde
 • Søge midler til overnatning fx i forbindelse med landsmøde

.

Det politiske arbejde

 • Lobby på Christiansborg: banke på hos alle partier
 • Oppe fra og ned: gå i kødet på KL og kommuner for at få formuleret en handlingsplan/arbejdsgruppe. Samarbejde med formidlingsgruppe.
 • Lave temadag/synlighedsdag for det offentlige – nationalt sigte
 • Mediegruppe med akut PR beredskab
 • Videnspanel ift. medier og formidling andre steder (på sigt)
 • Spørgeskemaundersøgelse om hvorfor det er så svært at høre om seksuelle overgreb
 • Usynlig march

Idéer til inspiration for medlemmer som vil gøre en indsats:

 • Sundhedspolitisk fokus, så det ikke bliver symptombehandling (fx formidling på jordemodercenter, SOSU-skoler osv.
 • Formulere en holdning til reformer
 • Afdækning af hvor mange med senfølger der kontakter det offentlige.
 • Bisiddernetværk

.

Frivilligpolitik

 • Udarbejde retningslinjer (herunder grænser for hvem der kan deltage) for frivillige for at skabe tryghed og fokus på arbejdsfællesskabet
 • Uddannelse og supervision til alle frivillige.
 • Søge dubleringskurser
 • Informere om kursusmuligheder
 • Mailadresse, visitkort, flyers med lokale kontaktoplysninger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *