Spors nye Facebookgruppe

Klumme aug. 2017

.

Det er efterhånden nogle år siden, at Spor fik ny hjemmeside med et tilhørende debatforum. Mange oprettede en brugerprofil, men desværre har der kun været meget begrænset aktivitet. Det er der sikkert flere grunde til. Bl.a. havde vi ikke ressourcerne til virkeligt at få det kørt i gang, og måske er tiden også løbet fra et sådant forum. Mange bruger de sociale medier i stedet, og her svares der som regel hurtigt, når man lægger noget ud, og det kan man ikke regne med i et forum.

Spors bestyrelse har flere gange talt om, hvorvidt vi skulle oprette en lukket gruppe på Facebook, og tanken blev så ført ud i handling her i sommerferien. Gruppen kom flyvende fra start med over 100 medlemmer i løbet af de første par dage. Der er allerede god aktivitet i gruppen, og der kommer sikkert endnu mere, efterhånden som vi lærer hinanden bedre at kende og får bygget gruppen op.

Der er ingen tvivl om, at der har manglet et sted på nettet, hvor senfølgeramte kan finde hinanden. Der har været forskellige andre debatfora, men de er enten lukket ned eller (som vores eget) helt eller delvist inaktive. Ulempen ved, at det er på Facebook, er selvfølgelig, at det ikke er alle, der bruger dette medie. Manglen på anonymitet vil også afholde nogen fra at melde sig ind, men det problem kan løses ved at oprette en ny, anonym profil.

Gruppen er lukket, hvilket vil sige, at det kun er medlemmerne, der kan se,  hvem der er med i gruppen, og hvad der skrives derinde. Behovet for anonymitet afføder meget naturligt et ønske om, at gruppen skal være hemmelig – hvilket vil sige, at den ikke kan findes af andre på Facebook, og at man skal inviteres af en ven for at blive medlem. At gøre gruppen hemmelig vil imidlertid være i modstrid med Spors første formål, der netop går ud på at synliggøre og oplyse og skabe muligheder for netværksdannelse. Skam og angst for ‘afsløring’ kan fylde meget hos den enkelte, men vi får aldrig skabt den ønskede åbenhed og forbedringer for senfølgeramte, hvis vi gør os selv og problematikken usynlig.

Hensigten med gruppen er naturligvis, at der er et offentligt sted, hvor man kan finde sammen med ligesindede. Uanset tidspunktet på døgnet er der næsten altid nogen at ‘snakke’ med. I gruppen kan vi spejle hinanden positivt, finde genkendelse og forståelse, dele både det svære og det gode, samt ikke mindst opleve den støtte, styrke og glæde det giver at være med i et godt fællesskab med ligesindede. Som det gamle ordsprog siger: Delt sorg er halv sorg, delt glæde er dobbelt glæde.

For bedst muligt at sikre en velfungerende gruppe er der lavet nogle rammer, som kan læses her. Vil du anmode om medlemskab så klik på dette link til gruppen.

.

Link til hele nyhedsbrevet