Synlighedsdagen – langt mere end bare en dag

Klumme sept. 2017

Af Anne Christensen – Hovedstadens Spor og Synlighedsdags-gruppen

.

Årets store begivenhed indenfor senfølgeområdet er Synlighedsdagen. På denne dag er der mulighed for at mødes med ligesindede, og her tales åbent om livet med senfølger. I år afholdes Synlighedsdagen i København, Næstved, Odense, Aalborg, Århus, Kolding og Aabenraa.

For arrangørerne er Synlighedsdagen dog langtfra kun en enkelt dag, men et arrangement der arbejdsmæssigt strækker sig ud over en stor del af året.

Først og fremmest skal der fundraises, så der kan blive skaffet penge til at afholde arrangementet. Dernæst skal der bookes lokale – i København gør vi det et helt år i forvejen. Så begynder møderne, hvor vi finder frem til et tema og hvilke mennesker vi vil spørge om at holde oplæg – såvel faglige som erfaringsbaserede. I løbet af forsommeren bliver program og programtekst puslet på plads, så det er klar til at gå i trykken efter sommerferien.

De næste par måneder er travle. Vores database over de, der skal have tilsendt invitation, bliver opdateret. Hjemmesiden ajourføres og der oprettes arrangementer på Facebook. Så er der store-pakkedag, hvor der skal pakkes (og sendes) invitationer, foldere og plakater til bl.a. biblioteker, jobcentre, væresteder og mange andre. Relevante forfattere og forlag kontaktes om de vil donere en bog eller to til vores lodtrækning. Der holdes to formøder med oplægsholdere og konferencier, hvor vi taler de praktiske ting igennem og der gives sparring på oplæggene. Mail sendes ud til de mennesker, der kan være interesserede i at være frivillige på dagen. Vi er løbende i kontakt med Kulturhuset på Islands Brygge og caféen, så alting også er på plads dér. Der bestilles blomster til oplægsholderne og købes en lille gave til de frivillige.

På dagen møder de frivillige ind til morgenkaffe fra kl. 8.15 og opgaverne fordeles. Bordene med bøger til salg og informationsmateriale gøres klar, lyd og teknik tjekkes, borde og stole stilles op, lommeservietter og programmer lægges frem og plakater hænges op. Omkring 9.30 begynder deltagerne at komme. Nogle har været med i mange år, andre deltager for første gang, nogle følges, mens andre kommer alene. Alle bliver budt velkomne og får udleveret en kupon med et nummer, der senere bliver brugt i lodtrækningen om bøger. Nummeret har også den funktion, at det giver os et overblik over, hvor mange der har været tilstede i løbet af dagen.

På dette tidspunkt er der en rigtig god, forventningsfuld stemning i salen. Der købes kaffe, findes pladser, kigges på bøger, snakkes og ryges færdigt. Så bliver kl. 10, dørene lukkes, og konferencieren kommer på scenen og byder velkommen. Vi er i gang.

Kl. 15.30 siger vi farvel og tak for i dag, og så er der et helt år til næste Synlighedsdag. Bare ikke for arrangørerne – for os starter arbejdet igen så småt i løbet af de næste måneder. Cyklussen starter med, at der afholdes et netværksmøde for arrangører af alle Synlighedsdagene i landet. Her udveksles erfaringer og tales om, hvordan Synlighedsdagene fortsat kan være med til at gøre konsekvenser af seksuelle overgreb til en del af virkeligheden.

.

Nogenlunde således tager forløbet sig ud i København. I andre byer kan det være lidt anderledes, men grundlæggende er det jo nogle af de samme opgaver, der skal løses.

Synes du, at det lyder spændende, og er det noget, du måske kunne tænke dig at være med til – enten til planlægningen, til nogle af opgaverne i løbet af året eller på dagen? I så fald skal du være meget velkommen til at kontakte vores frivilligkoordinator Bolette Westerholt og få en snak. Hendes mail er bolette@gammel.landsforeningenspor.dk – tlf. 3014 5452.

.

Link til hele nyhedsbrevet