Der blev sat spor i Grønland!

Klumme aug. 2015

.

Spor fik to repræsentanter med til konferencen i Grønland

Vores indsamling ‘Hjælp os med at blive hørt!’ nåede op på 5.955,00 kr. Pengene dækkede næsten en hel flybillet og dermed var deltagelsen af bestyrelsesmedlem Knud Fischer-Møller sikret.

Helle Borrowman, som er en del af Spors formandskab, blev bedt om at holde et personligt oplæg på seminaret med temaet ‘Tabu’, og fik derfor, på linje med de andre oplægsholdere, sin flyrejse dækket af Nordisk Ministerråd.

Vi siger tusinde tak for alle bidrag!

Her er Spors to repræsentanter i lufthavnen.

.

.


.

Af Helle Borrowman, formand

Omgivelserne kunne ikke have været mere storslåede og maleriske, da det danske formandskab for Nordisk Ministerråd den 29. – 30. maj 2015 inviterede til ‘Seminar om voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen’ i Ilulissat, Grønland. Det skal indrømmes, at jeg var noget forundret over, at det vigtige nordiske seminar blev lagt dér, da det ville udelukke rigtig mange fra at deltage, fordi rejseomkostningerne var så høje. Det var også lige med nød og næppe, at Spor kunne sende to repræsentanter afsted.

Men når det er sagt, så gav det rigtig god mening, da vi var ankommet, for Grønland har et helt enestående politisk fokus på vigtigheden af at hjælpe kvinder og mænd, som var udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen. Som en embedsmand fra Grønland sagde, så gjorde de det jo ikke bare for deres blå øjnes skyld. Nej, det kan betale sig på bundlinjen at være bevidst og sætte ind overfor et stort samfundsmæssigt problem, som koster endnu mere, hvis der ikke bliver gjort noget.

Hele vejen rundt imponerede grønlænderne. Martha Lund Olsen, den grønlandske minister for social-, familie- og ligestillingsområdet, står bag det politiske fokus på senfølgeområdet. Hun bød velkommen og deltog i seminarets første dag. I Grønland har de udfordringer med store afstande, så de har valgt at lave rejsehold, som i første omgang rejser rundt til alle byer og senere vil rejse rundt til alle bygder for at tilbyde psykologisk behandling. Vi fik et oplæg fra en af de psykologer, som arbejder på de grønlandske rejsehold, hvor engagementet var tydeligt og hvor tilgangen til den enkelte senfølgeramte på en gang er interesseret og samtidig topprofessionelt med mange års erfaringer kombineret med den nyeste viden om nervesystemers indbyrdes resonans.

Seminaret havde også fokus på at danne netværk på tværs af landene, så i dialoggrupper kunne vi lære hinanden og hinandens organisationer bedre at kende.

På 2. dagen blev temaet ‘Tabu’ indledt af mit personlige oplæg under overskriften ‘Det tabuiserede menneske – en trussel mod familien og samfundet?’. De af jer, der deltager i Synlighedsdagen i København, kan høre en længere og tilpasset udgave af mit oplæg og jeg er også inviteret til at holde en forkortet udgave af oplægget til medlemsmødet i Midtjysk Spor den 27. august 2015. Nogle gange er det meget taknemligt at skulle tale ud fra egne erfaringer, for jeg kunne jo ikke sige noget, der var forkert. Det var vigtigt for mig at udtrykke, at jeg bare er én ud af hundredetusindevis af danskere, der lever med senfølger, så min indledning lød således: “Så det er med stor respekt for alle de mennesker der – ligesom jeg selv – kæmper en daglig kamp, at jeg står her i Ilulissat i dag. Og så er det også til ære for alle de, der tabte kampen og er bukket under – som f.eks. min mand, som ikke kunne udholde smerten og derfor blev narkoman og senere døde af leverbetændelse.”

Hver gang lejligheden bød sig i diskussioner og i dialoggrupperne, blev Spors synspunkter fremlagt. Det kunne f.eks. være omkring behovet for brugerinddragelse eller behovet for individuelt tilrettelagte forløb eller et af de mange af de andre synspunkter, vi har skrevet om i Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb.

Spor fik det største kompliment, da nogle af de grønlandske psykologer og embedsmænd blev enige om, at de ville arbejde for, at der også kan blive etableret Grønlandsk Spor!

 .

Og hvad er der så kommet ud af seminaret?

Der er ingen tvivl om at de danske embedsmænd lyttede godt efter på seminaret, så der er håb om, at Danmark fremover vil tage senfølger efter seksuelle overgreb til sig som et samfundsmæssigt problem, der skal have behørig politisk fokus. De kunne på første hånd se, hvordan en national strategi og handlingsplan kan gøre en verden til forskel. Jo flere veje der er ind til de danske folkevalgte, desto større chance er der for, at der kan ske forandringer.

På nordisk plan er der allerede sket mere. To udvalg under Nordisk Råd – Velfærdsudvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget – har i juni måned godkendt et forslag om fokus på voksne med senfølger af seksuelle overgreb. Forslaget bliver fremsat i Nordisk Råd til oktober/november måned. De foreslår:

  • At etablere et nordisk netværk med fokus på senfølger
  • At lave en rapport om det grønlandske rejsehold
  • At tilføje ‘voksnes senfølger efter seksuelle overgreb’ til Nordens Velfærdscenters ansvarsområde og programudvikling for sundheds- og socialområdet i Norden
  • At udvikle uddannelsesprogrammer tilpasset forskellige faggrupper som arbejder med overgrebsramte børn og unge samt voksne med senfølger
  • At styrke forskning på området

Vi blev hørt!

.

Link til hele nyhedsbrevet.