Lidt af hvert siden sidst

Klumme okt. 2015

.

Efter en stille sommer og en efterfølgende meget hektisk periode, der har stået i synliggørelsens tegn, er vi nu tilbage med et langt nyhedsbrev.

Det har naturligvis været den årlige temadag, Synlighedsdagen, der først og fremmest har været fokus på, men også eventen Den Usynlige March i København, har krævet meget planlægning og arbejde.

Igennem lang tid har der været arbejdet på en kampagnehjemmeside, detsættersinespor.dk,  der skulle gøres færdig, der er blevet trykt go-cards, der var at finde på caféer rundt om i landet og der er blevet sendt 1,3 tons materiale ud til alle landets biblioteker. Vi siger hermed tak til de aktive medlemmer, der har været med til at gøre det muligt, til Offerfonden, der bevilgede penge til projekterne samt til BUPL, der støttede temadagen. Der kan læses mere om disse aktiviteter på de sidste sider i nyhedsbrevet.

I september måned fik Spor foretræde for Socialudvalget på Christiansborg. Hensigten var først og fremmest at gøre opmærksom på nødvendigheden af, at der laves en national strategi og handlingsplan for voksne med senfølger af seksuelle overgreb. Vi gjorde det også klart for politikerne, at der er behov for brugerinddragelse på området, så de kan være med til at sikre det fremover. Talepapirerne kan læses på Folketingets hjemmeside.

 .

Delegationen fra Spor efter foretrædet for Social-udvalget: “Det gik over al forventning, med gode kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne, efter vi havde fremlagt Spors synspunkter i forhold til behovet for en national strategi på senfølgeområdet.”

CSM-centrene er et projekt, der kører over en treårig periode, der ophører med udgangen af året. I evalueringen af CSM-centrene (som Syddansk Universitet har stået for), anbefales, at tilbuddet udvides, da det i sin nuværende form ikke tilgodeser alle med behov.

Vi ved, at mange er bekymrede for, hvad der sker med centrene, når forsøgsperioden ophører med årets udgang. Som den politiske situation tegner sig, er det svært for os at forestille os at centrene lukkes men omvendt kan vi heller ikke se, at der skulle kunne findes en politisk løsning, så centrene får en permanent finansiering, som der ellers var målet med projektet. Med andre ord er vores bedste bud, at centrenes finansieres i et nyt ‘projekt’ under satspuljen og at der derfor først findes en permanent løsning i løbet af den nye projektperiode. Vi vil naturligvis orientere om resultatet, når det kommer.

.

Link til hele nyhedsbrevet..