Spors handlingsprogram 2016-17

I det kommende år vil Landsforeningen Spor fortsat arbejde med at indfri foreningens tre formål. Herunder især gennem nedenstående konkrete initiativer:

.

1) At synliggøre voksnes senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen

  • Afholde Synlighedsdagen i hele landet
  • Afholde åbne Cafémøder for alle interesserede
  • Anvende sociale medier til synliggørelse
  • Udvikle en ny hjemmeside
  • Etablere samarbejde med kommuner og holde fyraftensmøder om senfølger for personale i Jobcentre og Socialcentre
  • Etablere et rejsehold der kan repræsentere Spor og understøtte lokalt ved relevante arrangementer og fora
  • Opbygge en intern kommunikationsplatform med kontaktoplysninger og erfaringer hos formidlere samt mulighed for akut-beredskab og idébank

.

2) At skabe rammer for at medlemmerne kan danne netværk

  • Fortsat etablering af lokalafdelinger og netværk for styregrupper
  • Lokale initiativer såsom medlemsmøder, sociale aktiviteter m.m.
  • Uddannelse i foreningens intranet som samarbejdsredskab
  • Indgå i samarbejde med andre interessenter vedr. debatforum

.

3) At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme medlemmernes interesser samfundspolitisk

  • ‘Banke på’ hos alle politiske partier og få politikere til at stille spørgsmål til relevante udvalg
  • Afholde en folketingshøring
  • Få foretræde for Social- og Indenrigsudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget
  • Deltage i Folkemødet
  • Kontakt med lokalpolitikere fra lokalafdelinger i Spor herunder deltage i lokale Folkemøder
  • Afholde debatmøder lokalt
  • Oprette og vedligeholde kontakter til journalister
  • Deltage i nordiske og internationale netværk om senfølger
  • Spørgeskemaundersøgelse om hvorfor det er så svært for andre at høre om seksuelle overgreb (fundraising og udarbejdelse)

.

4) Organisatorisk

  • Stabilisering af foreningens økonomiske fundament via permanente driftsmidler
  • Udvikle Spors organisation
  • Skabe en synlig organisatorisk ramme – og aktivitetsmuligheder – for pårørende til voksne med senfølger
  • Udarbejde et værdigrundlag
  • Fastlægge en frivilligpolitik
  • Udarbejde en strategi 2017-20
  • Etablering af facilitatorkorps til rådgivning og vejledning af lokalafdelingerne og aktive medlemmer
  • Uddannelse af facilitatorer (fundraising og udarbejdelse)
  • Afholdelse af kurser og workshops for foreningens aktive medlemmer