Spors handlingsprogram 2017-18

I det kommende år vil Landsforeningen Spor fortsat arbejde med at indfri foreningens tre formål. Herunder især gennem nedenstående konkrete initiativer:

.

1) Synliggøre voksnes senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen/ungdommen, ved at:

 • Afholde Synlighedsdagen
 • Afholde åbne Cafémøder
 • Anvende sociale medier
 • Udvikle en ny hjemmeside for foreningen
 • Afholde workshops med henblik på vidensudvikling og -formidling
 • Etablere en arbejdsgruppe der kan repræsentere Spor og understøtte lokalt ved relevante arrangementer og fora
 • Opbygge en intern kommunikationsplatform med kontaktoplysninger og erfaringer hos formidlere samt mulighed for akut-beredskab og idébank

.

2) Skabe rammer for at medlemmerne kan danne netværk, ved at:

 • Fortsat etablere netværk for lokale kræfter
 • Afholde lokale arrangementer og aktiviteter
 • Afholde medlemstræf
 • Afholde formidlertræf

.

3) Forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme medlemmernes interesser samfundspolitisk, ved at:

 • Arbejde for en national handlingsplan for senfølgeområdet
 • ‘Banke på’ hos politiske partier og få politikere til at stille spørgsmål til relevante udvalg
 • Kontakte lokalpolitikere
 • Deltage i Folkemødet på Bornholm
 • Deltage i lokale Folkemøder
 • Oprette og vedligeholde kontakter til journalister ved lokale og landsdækkende medier
 • Deltage i nordiske og internationale netværk om senfølger

.

4) Organisatorisk

 • Stabilisering af foreningens økonomiske fundament via permanente driftsmidler
 • Udvikle Spors organisation
 • Skabe en synlig organisatorisk ramme og aktivitetsmuligheder for pårørende til voksne med senfølger
 • Udarbejde og formidle et værdigrundlag (Spors ”DNA”)
 • Fastlægge en frivilligpolitik
 • Udarbejde en strategi 2018-21
 • Drive et rådgiverkorps til rådgivning og vejledning af lokalafdelingerne samt lokale og landsdækkende arbejdsgrupper og aktive medlemmer
 • Uddannelse af rådgivere (fundraising og udarbejdelse)
 • Afholdelse af kurser og workshops for foreningens aktive medlemmer