Spors handlingsprogram 2016-17

Klumme aug. 2016

.

Efter en god sommerferie er Spors frivillige samt den nyvalgte bestyrelse klar til at trække i arbejdstøjet igen.

I maj måned havde vi landsmøde og generalforsamling, hvor der blev vedtaget et handlingsprogram for det kommende år. Der er mange opgaver, vi vil bestræbe os på at løse, men alt afhænger naturligvis af ressourcer og økonomi.

Foreløbigt venter to store arrangementer i efteråret, nemlig Synlighedsdagen og en folketingshøring:

Synlighedsdagen er en årlig landsdækkende begivenhed, der i år afholdes i København, Odense, Aalborg, Århus, Kolding, Aabenraa og muligvis i Vordingborg. Det er en temadag for voksne med senfølger af seksuelle overgreb, deres pårørende og alle andre interesserede. Datoer kan ses andet steds her i nyhedsbrevet.

Onsdag d. 28. september afholder Spor en folketingshøring om senfølger af seksuelle overgreb under opvæksten. Vi mener, at der er brug for en helhedsorienteret indsats og en national handlingsplan. Desværre har langt de fleste politikere svært ved at se dette behov, så vi håber, at en høring vil gøre dem klogere og give en forståelse af, hvorfor det er nødvendigt både for den senfølgeramte såvel som for samfundet og samfundsøkonomien.

Som det kan ses i handlingsprogrammet, har vi som sædvanligt mange planer. Hvis du har lyst til at være med til at føre planerne ud i livet, skal du være meget velkommen til at kontakte vores frivilligkoordinator Bolette Westerholt på mail bolette@gammel.landsforeningenspor.dk

.

Link til hele nyhedsbrevet.