Anmeldelse af ‘Senfølger af seksuelle overgreb’

Senfølger efter seksuelle overgreb: En introduktion til socialarbejdere og sundhedspersonale – og en hjælp til ofrene
Forfatter: Kirsten Trans
Forlag: Frydenlund, 2018

.

Anmeldelse af Jeanne Wurm Bruun, aktiv i Midtjysk Spor

.

En bog til frontpersonalet

.
Tak til Kirsten Trans for, at der nu findes en overskuelig håndbog om senfølger til personalet i sundhedssektoren og i jobcentre.

Bogen er overkommelig i omfang og udviser et højt fagligt niveau. Forfatteren, der er uddannet socialrådgiver og har flere psykoterapeutiske efteruddannelser, insisterer på, at det enkelte menneske må og skal mødes, høres og støttes ud fra individet selv. Kirsten Trans argumenterer indgående og på fagligt grundlag for, hvorfor netop dét er vigtigt for en mulig bedring.

Bogens pointer er underbygget af personlige beretninger fra senfølgeramte og er skrevet med ydmyghed i et forståeligt sprog. Det gør bogen let tilgængelig, og den kan med fordel anvendes som opslagsværk. Særligt hvis man som senfølgeramt skal forstå sig selv i forhold til systemet, og de muligheder der findes for at yde hjælp fra systemets side.

Det undrer mig dog, at Kirsten Trans med sin konklusion på side 57 genopliver myten om, at et barn, som er offer for seksuelle overgreb, vil blive seksuelt krænkende som voksen. Det er en myte, som kan afholde fra at søge hjælp, og den bør derfor manes i jorden. Derudover henviser bogen ikke til de tre Centre for Seksuelt Misbrugte, hvilket også vækker undren.

Alt i alt kan bogen anbefales som en rigtig god introduktion til fagfolk, som ønsker at hjælpe mennesker med senfølger videre med en bæredygtig livsvej.

One thought on “Anmeldelse af ‘Senfølger af seksuelle overgreb’

Comments are closed.