Faglitteratur

 

Skam i professionelle relationer

Bogen giver en introduktion til skammens væsen og beskriver, hvorfor vi som praktikere skal forholde os reflekteret til ikke bare vores eget følelsesliv men også til, hvad der rører sig i de mennesker, vi skal hjælpe. Vores skam er nemlig en følelsesmæssig stopklods, der hjælper os til ikke at krænke andre. Samtidig giver bogen talrige eksempler på, hvor galt det kan gå, når vi ignorerer skammen, og den derfor bliver giftig og destruktiv i den professionelle relation.

Skam i professionelle relationer er bredt forankret i psykologi, filosofi og sociologi og sigter efter at skabe bro mellem teori og praksis gennem et righoldigt eksempelmateriale, cases og øvelser. Bogen henvender sig til mennesker, der arbejder professionelt med at hjælpe andre i svære situationer, hvad enten det er som socialrådgiver, pædagog, mentor, misbrugsbehandler, terapeut eller sygeplejerske.

Forfatter: Katja Balslev Nielsen
Forlag: Samfundslitteratur, 2022
Læs anmeldelse skrevet af Mette Wolfram, Landsforeningen Spor

 

Hjælp dine nærmeste

Når krisen rammer, så er man der for sine nærmeste. Man er klar til at tale om det og til at hjælpe og støtte. Det kan være, når en god ven er havnet i en giftig skilsmisse. Når ægtefællen har problemer på jobbet, eller når din nærmeste er i sorg. At stille de rigtige spørgsmål er langt vigtigere end at have de rigtige svar.

Vi kan gøre meget for hinanden og hjælpe vores nærmeste gennem kriser. Det virker. Men nogle gange oplever man, at man ikke kommer nogen vegne. Så må man prøve noget nyt.

HJÆLP DINE NÆRMESTE er fuld af øvelser og idéer til, hvordan du give samtalerne og relationen nyt liv. Hvordan I kommer videre.

Bogen er til dig, der gerne vil vide mere om psykologi i hverdagen, dine relationer og dig selv.

Forfatter: Ilse Sand
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag, 2022
Læs anmeldelse skrevet af Pia Hoffmann, Landsforeningen Spor

 

Omsorgssvigt og overlevelse

I bogen om omsorgssvigt anlægges et anerkendende syn på vores komplekse sind. Dermed peges der samtidig på nye veje ud af det ødelæggende mørke, der kan opstå som følge af omsorgssvigt. Med eksempler fra skønlitteratur, filosofi og et helt liv med undervisning og behandling af patienter levendegøres de psykologiske definitioner og værktøjer til glæde og lindring for enhver, der har svigtet inde på livet.

Sindet er mangfoldigt og lader sig ikke afgrænse af psykologi og psykiatri. Vi føler langt mere end det, der lader sig beskrive af fagkundskabens termer. Det er en af bogens mange pointer, og de indsigtsfulde eksempler er ikke bare med til at sætte ord og følelser på det usigelige; de peger også på nye veje til forandring. Bogen er skrevet i et sprog, der henvender sig til både behandlere og patienter.

Forfatter: Aksel M. Grosen
Forlag: Aksel M. Grosen, 2021

 

Traume, hjerne og krop – Biologiske perspektiver på PTSD

Bogen viser, med udgangspunkt i diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), hvordan krop og hjerne har betydning for traumereaktioner.

Der gennemgås biologiske karakteristika ved centrale symptomer som genoplevelse, undgåelsesadfærd, øget alarmberedskab, pludselige oplevelser af, at omverdenen er unaturlig eller fremmed, samt forstyrrelser i følelsesmæssige reaktioner. Ud fra et biologisk perspektiv forklarer bogens forfattere sammenhænge mellem PTSD og andre sygdomme, der ofte opstår sammen med PTSD, og læseren introduceres til forskellige former for behandling af PTSD. Forfatterne diskuterer undervejs biologiens betydning for den overordnede forståelse af PTSD, herunder vekselvirkninger mellem biologi og psyke.

Bogen er relevant for alle, der beskæftiger sig med mennesker, som har været udsat for traumer.

Forfattere: Sigurd Wiingaard Uldall, Kasper Eskelund og Karen-Inge Karstoft 
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2021

.

Sig hej til din skam – En bog om at slippe frygten for at være forkert

Skam ødelægger liv. Den får dig til at gemme dig bag et skjold, hvor du forsøger at skjule dig for dig selv og for andre. Skam skygger også, så du ikke kan se klart. Og så skaber den ensomhed. Heldigvis er der en vej ud af skammen.

Sig hej til din skam viser, hvordan du får en bedre og mere sikker fornemmelse af dig selv, så du bliver mere modstandsdygtig over for skam og frygten for at føle sig forkert. I et letlæst sprog får du indsigt i, hvordan skam opstår, hvordan du kan gå tæt på din skam, og hvordan du opdager dig selv på ny og får større mod til at være ærligt og åbent til stede som den, du er.

Ilse Sand er teolog og uddannet psykoterapeut MPF.

På Gyldendals hjemmeside kan læses et indlæg om skam skrevet af Ilse Sand.

Forfatter: Ilse Sand
Forlag: Gyldendal, 2021
Læs anmeldelse skrevet af Pia Hoffmann, Landsforeningen Spor

 

Traumer i psykiatrien

Bogen henvender sig til tværfagligt personale i almenpsykiatrien og er tænkt som en inspirationskilde og vejledning, der kan hjælpe personalet til en mere traumebevidst tilgang til deres patienter.

I bogen præsenteres typiske traumereaktioner som PTSD, sorg, komplekse traumereaktioner og dissociation, og hvordan disse kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som skizofreni eller affektiv sygdom. Bogen indeholder også en udførlig beskrivelse af, hvordan man kan støtte patienter med traumereaktioner og psykisk sygdom, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser. Bogen beskriver desuden et kort psykoedukationsforløb, der kan tilbydes patienter under indlæggelse eller ambulant. Psykoedukationsprogrammet tager udgangspunkt i bogens kapitler.

‘Traumer i psykiatrien’ er skrevet af to førende klinikere og forskere på området og giver en grundig indføring i emnet, fortalt på levende og letforståelig vis.

Forfattere: Cæcilie Böck Buhmann og Sofie Folke
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2021

 .

I voldens kølvand

Hans Reitzels Forlags Klassiker-serie har genudgivet Judith Lewis Hermans “I voldens kølvand” der udkom på dansk i 1995. Der er blevet tilføjet et efterskrift samt et opdateret register.

Forlaget skriver:
“Den amerikanske psykiater og feminist Judith L. Herman leverer med denne bog et velskrevet, lidenskabeligt og gennemdokumenteret bidrag til litteraturen om traumer og deres betydning for udviklingen af psykopatologi. Bogen er et vægtigt bidrag til den aktuelle psykiatriske diskussion og et tankevækkende indlæg i den offentlige debat.

Den almindelige reaktion på grusomme oplevelser er at lukke dem ude fra bevidstheden. Men grusomheder kan ikke bare manes i jorden. At huske, erkende og fortælle sandheden om de forfærdelige begivenheder, man har gennemlevet, er nødvendige forudsætninger for at hele sårene. Når dette ikke sker, når fortrængningerne opretholdes, er der stor sandsynlighed for, at den traumatiske hændelse før eller senere kommer op til overfladen i form af f.eks. tilbagevendende mareridt eller psykosomatiske reaktioner.

Gennem eksempler fra litteraturen, case-materiale og samtaler med klienter fra sin egen praksis peger Judith L. Herman på ligheder mellem reaktionerne på meget forskellige traumatiserende oplevelser (f.eks. seksuelle overgreb mod børn, mishandling af kvinder, katastrofer, krigshandlinger, tortur). Hun analyserer problemerne omkring diagnosticering, beskriver mulighederne for behandling og redegør indgående for de forskellige faser i helingsprocessen.”

Forfatter: Judith L. Herman
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2020

.

Kom nærmere

Hvorfor er vores kærlighedsrelationer ikke altid så lykkelige, som vi ønsker os?   

Det kan være svært at mærke følelserne eller etablere en varm og ægte kontakt til sin partner eller nærmeste. Måske står vores ubevidste selvbeskyttelsesstrategier i vejen, uden vi selv ved det. Vi kommer til at spænde ben for os selv i kærligheden.

En selvbeskyttelsesstrategi kan være at bagatellisere sine egne ønsker og kun have fokus på andres. Eller kun at vise interesse for uopnåelige personer, mens man finder masser af fejl hos sin partner eller potentielle kæreste.   

Bogen beskriver i et lettilgængeligt sprog, hvordan disse strategier opstår og virker, og hvordan man kan afvikle dem. Den giver viden om de psykologiske sammenhænge i kærlighedslivet og viser nye veje, som kan bringe os nærmere det, vi længes efter.   

Ilse Sand er forfatter, foredragsholder, psykoterapeut MFF, cand.theol. og tidligere sognepræst. Ilse Sand er forfatter til en række bøger, som er udkommet på mere end 20 sprog.

Forfatter: Ilse Sand
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag, 2020
Læs anmeldelse skrevet af Pia Hoffmann, Landsforeningen Spor

.

Venlige øjne på dig selv

Slip dårlig samvittighed

Venlige øjne på dig selv giver i et lettilgængeligt sprog forskellige redskaber til at undersøge den dårlige samvittighed og slippe den overdrevne del. Bogen viser, hvordan læseren kan justere leveregler, ryste den skyld af, som tilhører andre, blive ven med frygt og give slip på opslidende kampe. Forfatteren opfordrer til at stå ved den skyld, der er din, dele den med andre, hvis det er relevant – og tilgive sig selv. Venlige øjne på dig selv har en test, hvor læseren kan måle sin egen tilbøjelighed til dårlig samvittighed. Bogen er skrevet af foredragsholder, psykoterapeut MFF, cand.theol. og tidl. sognepræst, Ilse Sand, 

Forfatter: Ilse Sand
Forlag: Gyldendal, 2020
Læs anmeldelse skrevet af Elene Nielsen, Landsforeningen Spor

 

Min mors datter

Dette er fortællingen om arven i de kvindelige slægter – hvor lys, skygger, sår, kærlighed, skam og frygt gives videre generation efter generation, indtil en kvinde SER slægtens arv, vælger at gøre op med den og dermed tager ejerskab over sin kraft. Det er en fortælling om mor-datter relationer, der ikke er kærlige eller velfungerende. Om rovdyr og usunde mødre der ikke magter at elske deres døtre og om døtre, der derfor tilføjes store sår.

Men at have en destruktiv og giftig mor, giver dig også muligheden for at drage dybt ind i mørket, hente visdoms kraniet med ild, bryde arven og blive fri.
Vejen til friheden går gennem at stole på dine sanser, din skelneevne og hukommelse.

Forfatter: Tanja Fievé Eskesen
Forlag: Tanja Eskesen, 2020

Tilbage til nutiden: En manual til håndtering af traumereaktioner

‘Tilbage til nutiden’ er en behandlingsmanual udviklet til personer med kompleks PTSD. Bogen beskriver, hvordan gentagne traumatiske hændelser påvirker mennesker ved at forandre deres reaktionsmønstre, tanker, følelser og handlinger. Samtidig gennemgår den en række teknikker og øvelser, som kan hjælpe med at håndtere sådanne følgevirkninger. 

Traumereaktioner kan have store konsekvenser for menneskers evne til at regulere følelser, selvbillede og forhold til andre. Bogen har til hensigt at skabe bevidsthed om disse sammenhænge og hjælpe traumatiserede mennesker med at anerkende og respektere deres egne overlevelsesreaktioner. Dens mål er at styrke mestringsevnen og stimulere til udvikling af nye færdigheder, som kan bidrage til at svække traumereaktionerne, så de ikke overskygger hverdagslivet.

Forfattere: Ansatte ved Traumeambulatoriet, Modum Bad i Oslo
Forlag: Syddansk Universitetsforlag, 2019

.

Livsfarlig familie – Om følgerne af emotionelt omsorgssvigt i barndommen

Livsfarlig familie er en samlebetegnelse for alle de familiekonstellationer, der kan føre til utryg tilknytning eller traume i barndommen, og som i voksenlivet fortsætter som en kronisk indre uro, der medierer smertefulde symptomer og store udfordringer med at finde ind i harmoniske og bæredygtige relationer.

Alle familier er forskellige, men dysfunktionelle familier har det til fælles, at de primære omsorgspersoner er emotionelt umodne og absorberede af egen lidelse. De kan derfor ikke møde barnet på en tilstrækkelig empatisk og mentaliserende måde, hvorved barnets integritet, livsduelighed men også fysiske helbred kompromitteres. Bogens egentlige omsdrejningspunkt er dog det voksne barns tab af livsglæde, trivsel og sundhed, og de mangefacetterede problematikker, der følger i kølvandt af et tidligt emotionelt omsorgssvigt. 

Forfatter: Inge Schützsack Holm
Forlag: Historia, 2019

.

Komplekse traumers psykologi

Beretninger om det ubærlige

Denne bog taler i almindeligt sprog om det, som kan synes umuligt at fortælle. Den tilbyder et ståsted, hvorfra det er muligt for alle at tale om traumer. Dens budskab er, at kun sproget kan give volden den nødvendige modstand, fordi ordet både afslører og heler det ubærlige. Komplekse traumers psykologi er beretningen om magt og vold og om menneskelig tragedie og smerte. Men det er ogsåberetningen om modstand, om betydningsfulde værdier og om overlevelse.

Forfatter: Anette Holmgren
Forlag: Dispuks Forlag, 2019
Læs anmeldelse skrevet af Sara Svane, gruppeterapeut ved Lev Uden Vold

.

Kroppen holder regnskab

Bessel van der Kolk er en af verdens førende specialister inden for  traumebehandling. I denne grundige gennemgang af emnet viser van der Kolk på baggrund af den nyeste forskning på området hvordan traumer rent faktisk forandrer krop og hjerne på en måde, der kompromitterer ofrenes evne til at føle glæde og engagement, udøve selvkontrol og føle tillid. Han undersøger innovative behandlingsmuligheder – fra neurofeedback og meditation til sport, drama og yoga – og viser nye veje til helbredelse af hjernen. 

Forfatter: Bessel van der Kolk
Forlag: Klim, 2019

.

Barnet, byen og verden

Jens Arentzen vil samtidig gerne inspirere omsorgsfolket, sosu’er, lærere, pædagoger, forældre og svigerforældre, terapeuter, psykologer, læger, sygeplejersker og socialrådgivere til at have øje for, at når ’Lille Mulle’ har det svært, så er det faktisk ofte hans baggrund, manglende berøring, det manglende lys mod sig, fra han var spæd, der er årsagen til vreden, selvskaden eller til, at han er blevet ’den stille type’.

Barnet, Byen og Verden er et råt og uredigeret opråb til os alle sammen og en kærlig omfavnelse til dem, der aldrig er blevet set.

Forfatter: Jens Arentzen
Forlag: Forlaget A. Rasmussens Bogtrykkeri, 2019

.

Elsk dine grænser

ELSK DINE GRÆNSER lærer dig at aktivere, forstå og bruge dine grænser,
og du vil blive klogere på, hvor afgørende sunde grænser er for din livskvalitet.
Når du har kikket på alle årsagerne til, at du ikke får sagt fra, opdager du,
at dine grænser ikke bor i hovedet, selv om det er der, de fylder.
De bor i kroppen – i dine sanser.

Forfatter: Kirstin Damgaard
Forlag: Englehaven, 2018
Læs anmeldelse skrevet af Katja Marcker, Bornholms Spor

.

At danse med nervesystemet

Ulla Rung Weeke trækker i sin bog ‘At danse med nervesystemet’ på sine 30 års erfaring som krisepsykolog og kropsterapeut, hvor hun har arbejdet med kroppens fine sanselighed og lyttet til og ind i den på alle tænkelige måder.

Hun inviterer os med ind i den dans, der udspiller sig mellem vores sanselige krop og vores nerve- og hormonsystem. Hun deler også ud af sin omfattende faglige viden om, hvordan de dele reagerer i os, hvis vi udsættes for chokerende oplevelser, eller hvis vi i vores opvækst har følt os utrygge og afviste – og om hvad der kan ske, hvis den slags tilstande ikke bliver nænsomt bearbejdet.

Med ‘At danse med nervesystemet’ ønsker hun at minde os alle om, hvor vigtige disse tilstande er for os – hvor givende det er, at vi kan danse med nervesystemet.

Forfatter: Ulla Rung Weeke
Forlag: Skriveforlaget, 2018

.

Senfølger af seksuelle overgreb

En introduktion til socialarbejdere og sundhedspersonale – og en hjælp til ofrene.

Bogen giver et indblik i, hvilke følger incest og pædofili kan have for den krænkedes sociale og psykiske trivsel i voksenlivet. Og den giver råd om, hvordan følgerne kan afhjælpes gennem psykoterapi. 

Kirsten Trans problematiserer den organisatoriske opdeling mellem social- og sundhedssektoren, idet mennesker med senfølger kan have svært ved at få den rette hjælp, hvis de betragtes fra enten et socialt perspektiv eller ud fra en psykologisk forståelse. Der er behov for, at man i langt højere grad forstår og hjælper mennesket i en kombineret social og psykologisk indsats. 

Forfatter: Kirsten Trans
Forlag: Frydenlund, 2018
Læs anmeldelse skrevet af Jeanne fra Midtjysk Spor

.

Ude af mig selv

Dissociation hos voksne med tidlige traumer

Denne nye bog handler om dissociation, som er et helt almindeligt – men ikke desto mindre ret over­set – symptom ved traumer. Man møder det overalt, og det er derfor meget vigtigt både at genkende og forstå. Med udgangspunkt i den nyeste forskning og littera­tur på området samt en lang række personlige fortællinger beskriver forfatteren, hvordan mennesker med psykiske problemer oplever det at dissociere. Hele vejen kobles teorien med væsentlige og hudløst ærlige patientfortællinger.

Forfatter: Karin Dyhr
Forlag: Frydenlund, 2018

.

Når skam bliver til styrke

Det er skammen, der taler, når vi føler os latterlige og uduelige. Når vi føler os uværdige til fællesskab og kærlighed, forståelse og empati. Men hvor kommer skammen fra? Og kan vi komme den til livs?

I Når skam bliver til styrke tager Louise Ariesen Rams dig med på en rejse mod at forstå skammen i dig selv og i andre. Hun viser os forskellige måder, hvorpå skammen kan komme til udtryk, og hvordan vi kan være opmærksomme og reagere hensigtsmæssigt på vores følelse af skam.

Louise Ariesen Rams er cand.phil. i kommunikation og arbejder som par- og psykoterapeut.

Forfatter: Louise Ariesen Rams
Forlag: Aronsen, 2017

.

Når kroppen sier nei 

Prisen vi betaler for skjult stress (norsk)

Norsk: Denne boken handler om sammenhengene mellom skjult stress, følelser og sykdom. Den spør: Kan ensomhet gjøre oss syke? Er det en forbindelse mellom vår evne til å vise følelser og utvikling av sykdom?

Vi vet i dag at følgene av barndomstraumer og voksne menneskers levde liv sjelden tas hensyn til i behandlingsapparatet. Moderne medisinsk forskning bekrefter imidlertid det man lenge har visst – at det er en sammenheng mellom følelser og fysisk helse.

Forfatter: Gabor Maté
Forlag: Flux Forlag, 2017

.

Den neuroaffektive billedbog 2 – Socialisering og personlighed

Den neuroaffektive billedbog 2 giver i tekst og tegninger et overblik over den udvikling af identitet, samarbejdsfærdigheder og gruppetilhør, der finder sted i barndommen og ungdommen. Langt størstedelen af de input, hjernen får, er ubevidste og ordløse, og med illustrationerne håber forfatterne at vække læserens usproglige genkendelse af begreber som fx socialisering og personlighed.

Forfatter: Marianne Bentzen, Susan Hart
Forlag: Hans Reitzels forlag, 2017 

.

Den indre uro 

Stress og traume belyst gennem tilknytningsteori, neurovidenskab og mindfulness-psykologi

Med afsæt i evolutionspsykologi, neurovidenskab og tilknytningsteori viser Inge Schütsack Holm i “Den indre uro”, hvordan traumatisering i de tidlige tilknytningsrelationer påvirker hjerne og nervesystem i form af alvorlig dysregulering. Omdrejningspunktet for “Den indre uro” er, at heling af tilknytningstraumer er muligt på grund af hjernens og nervesystemets iboende selvhelingskapacitet. Her peger Inge Schützsack Holm især på psykoterapi og mindfulness som støtte i helingsprocessen.

Forfatter: Inge Schütsack Holm
Forlag: Historia, 2016

.

Traume og hukommelse

Hjerne og krop i søgen efter den levende fortid

Peter Levine introducerede sin banebrydende tilgang til traumeterapi, Somatic Experiencing, i ‘Væk tigeren’ og ‘Den tavse stemme’. Med ‘Traume og hukommelse’ tager han nu næste skridt i sit arbejde som forsker, historiefortæller og behandler ved at tackle et af de vanskeligste og mest komplekse spørgsmål i traumeterapi: Kan vi stole på vores erindringer?

Forfatter: Peter A. Levine
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2017

.

Hvordan krenkede barn blir syke voksne (norsk)

Boken handler kort fortalt om helsefølger av vond og vanskelig erfaring i tidlige år. Sagt på en annen måte handler den om samspillet mellom tre fenomener: kropp, erfaring og mening. Forfatterne spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som er blitt syke av krenkelser.

Forfatter: Anna Luise Kirkengen og Ane Brandtzæg Næss 
Forlag: Universitetsforlaget, 2015

.

Sociopaten ved morgenbordet

– sådan genkender og håndterer du dyssociale og manipulerende mennesker

Sociopaten ved morgenbordet forklarer, hvad sociopati er, og hvordan sociopater sniger sig ind i andre menneskers liv. Forfatterne aftabuiserer emnet ved hjælp af virkelige eksempler og viser, hvordan man kan bruge empati til at håndtere andres sociopatiske adfærd og genvinde kontrollen over sit liv. Bogen dækker alle aspekter af sociopatisk adfærd og kommer med gode råd til, hvordan man tackler enhver situation: Både hvordan man undgår sociopater, og hvordan man slipper af med dem, håndterer konsekvenserne af mødet og genvinder kontrollen over sit liv.

Forfatter: Tim McGregor & Jane McGregor
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag, 2015 

.

Hvad børn ikke ved… har de ondt af

Børn er altid involverede i det, der foregår omkring dem. Også i det, der ikke bliver omtalt. Hvad børn ikke ved … har de ondt af er en bog for den, som søger en praktisk og inspirerende tilgang til at skabe gode samtaler med børn og familier om de svære emner, som f.eks. når forældre er ramt af psykiske lidelser. Fortielser er ikke gode gaver til børn, der søger at forstå sig selv og finde sammenhæng i tilværelsen. 

Forfatter: Karen Glistrup
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2014 

.

Pigen der hoppede ud af sin krop – en bog om dissociation

Ved hjælp af forskellige teorier, der bygger på omfattende videnskabelig forskning, og talrige casebeskrivelser, omtales dissociation og forskellige typer af traumer, herunder udviklingstraumer.

Det belyses, hvordan de kan disponere for tilstande som f.eks. PTSD og andre multisystemlidelser som f.eks. fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom – lidelser, som både omfatter psyken og den fysiske krop. Desuden beskrives terapiformen Somatic Experiencing, der har vist sig effektiv i behandlingen af traumer.

Forfatter: Bodil Claesson
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2014

.

Den neuroaffektive billedbog 

En fagbog i tekst og billeder. Bogen giver en enkel og visuel introduktion til den grundlæggende udvikling i hjerne og personlighed, der danner grundlag for menneskets fortsatte udvikling livet igennem. Desuden præsenteres de neuroaffektive kompasser, der kan bruges som et udviklingsmæssigt evalueringsredskab til personligheden og til at finde ”læringszonen” hos voksne eller større børn.

Forfatter: Marianne Bentzen
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2014

.

Skam – medfødt og tillært

Skam opstår, når man ikke bliver set, som den, man er, og når man bliver behandlet forkert og spejlet forkert tilbage. At føle sig set og føle sig mødt i sin selvforståelse er en kærlighedsbekræftelse. Forkrøbles vores selvforståelse, er det ifølge bogens forfatter et sjælemord, der alt for let kan føre til vold og overgreb og i værste fald til mord eller selvmord.

Forfatter: Lars J. Sørensen
Forlag: Gyldendal Akademisk, 2013

.

FamilieFred med dine forældre

Denne bog er til dig, der har brudt med dine forældre eller føler dig fastlåst i en uløselig konflikt og skuffede forventninger. Her får du hjælp til at skabe fred – først og fremmest med dig selv men forhåbentlig også med dine forældre.

Forfattere: Camilla Carlsen Cechsgaard og Katrine Krebs
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag, 2012

.

Den tavse stemme

Hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære. Den tavse stemme er kulminationen på Peter Levines livsværk. Det er sammenfatningen af hans livslange undersøgelse af traumer og banebrydende terapeutiske arbejde med at sætte klienter fri fra traumets kvælertag.

Forfatter: Peter A. Levine
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2012

.

Sagt og usagt

Beth Grothe Nielsen forsøger kulturhistorisk og så neutralt som muligt at beskrive det felt, der i daglig tale kendes under betegnelserne incest og pædofili.

Forfatter: Beth Grothe Nielsen
Forlag: Gyldendal, 2011

.

Dissociationsfænomener

Forskningen i traumer og PTSD har medført en større forståelse for de skadevirkninger, traumatiske begivenheder kan få på alle niveauer i nervesystemet. Forskning i betydningen af voldelige overgreb mod børn har samtidig medført en større forståelse for, hvor tæt tilknytningstraumer kan være relateret til alvorlige tilknytningsforstyrrelser, og ligeledes en forståelse for de alvorlige konsekvenser, disse har for personlighedsudviklingen.  

Forfatter: Susan Hart
Forlag: Gyldendal Akademisk, 2011

.

Bag om borderline

Efter en årrække med mere end 70 indlæggelser med diagnosen borderline er forfatteren kommet ud på den anden side og holder nu foredrag og har gennem en hjemmeside kontakt med talrige andre borderlinere, så hun ud fra en stor indsigt kan skrive såvel for fagfolk som brugere.

Forfatter: Karin Dyhr
Forlag: Nyt Nordisk Forlag, 2010

.

Livslange tilløb

Psykologers arbejde med seksu­elt misbrugte. Det fortælles der om i bogen ‘Livslange tilløb’, hvor en række psykologer giver læseren et ene­stående indblik i deres terapeutiske arbejde med voksne mænd og kvinder, der som børn blev ud­sat for overgreb.

Redaktion: Søren Egert
Udgiver: Servicestyrelsen, 2009

.

Smertegrænsen 

Traumer, tilknytning og psykisk sygdom

Chokerende oplevelser kan komme til at danne grundlag for livslange traumer og udvikle sig til psykisk sygdom. Bogen fokuserer på personlighedsforstyrrelsen borderline. Forfatteren beskriver, hvad der karakteriserer en virksom choktraumeterapi, og dokumenterer, hvordan traumatisering og sygdom kan undgås og behandles.

Forfatter: Lars J. Sørensen
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag, 2005

.

At bestige bjerge

Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd. Bogen fortæller om cases og behandling, meto­der og resultater.

Forfattere: Jette Lyager og Lone Lyager
Forlag: VFC Socialt Udsatte, 2005

.

At hele sårene

En psykologisk førstehjælpsbog for mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug som børn og som nu står over for at skulle bearbejde det skete.

Forfattere: Ellen Bass og Laura Davis
Forlag: Forum, 2003

.

Bekræftelser til det indre barn

En tekst til hver dag i året henvendt personer der ønsker at hele barndommens sår i en dysfunktionel familie og genopdrage det indre barn for derved at lære at elske og lytte til sig selv, tro på egne følelser og håndtere livet på en ny og mere positiv måde.

Forfatter: Rokelle Lerner
Forlag: Borgen, 2003

.

Rejen hjem

Befri dit indre barn og forstå dig selv som voksen

Inde i enhvert voksent menneske sidder et lille, såret barn og styrer dets handlinger. Vores reaktioner er bestemt af oplevelser, vi har haft i lignende situationer i barndommen.

Rejsen hjem beskriver, hvordan man får kontakt med det indre barn, og hvordan man bruger det positivt og bliver et helt menneske.

Forfatter: John Bradshaw
Forlag: Lindhardt og Ringhof, 2002

.

Efter alt hvad jeg har gjort for dig

Når andre bruger frygt, pligtfølelse og skyld til at manipulere med dig.

Susan Forward, der er amerikansk psykolog, giver læseren indsigt i de mekanismer af frygt, pligtfølelse og skyld, de følelsesemæssige tyranner bruger, og viser, hvordan ofrene kan stå imod det pres, de udsættes for, og gennemføre effektive strategier til at sætte en stopper for den følelsesmæssige afpresning.

Forfatter: Susan Forward
Forlag: Borgen, 2001 

.

Hverdagens skjulte ondskab

Sådan tackler du psykisk vold og mobning

‘Hverdagens skjulte ondskab’ handler om psykisk vold, mobning og perverteret, målrettet chikane. Bogen giver en mængde konkrete råd om, hvordan man forholder sig mentalt og praktisk, hvis man er udsat for mobning – både den grove, åbenbare mobning og den lille, tilsyneladende uskyldige mobning – hvad enten det er på arbejdspladsen, i familen eller andre steder.

Forfatter: Marie-France Hirigoyen (fransk psykiater, psykoanalytiker og psykoterapeut)
Forlag: Borgen, 2000

.

Helbredelse af traumer

Undersøgelser har vist, at personer, der overlever en ulykke, en katastrofe, eller som har haft traumatiserende barndomsoplevelser, ofte er plaget af livslange symptomer såsom ængstelse, depression, uforklarlige smerter, træthed og belastende adfærd.

Peter A. Levines metode, Somatic Experiencing®, bruger kropslige og mentale øvelser som en hjælp til at rense kroppen og sindet for traumernes ødelæggende eftervirkninger. Metoden har vundet stor udbredelse både her og i udlandet. Den blev præsenteret i bogen VÆK TIGEREN og udbygges her med en række øvelser på skrift og i tale (på indlagt cd).

Forfatter: Peter A. Levine
Forlag: Borgen, 1999

.

Væk tigeren

I ‘Væk tigeren’ normaliseres traumet og dets symptomer og den proces, som er nødvendig for at helbrede det. Levine giver et indblik i de subtile, men kraftfulde impulser, som styrer vores reaktioner på følelsesmæssigt overvældende hændelser.

Forfatter: Peter A. Levine
Forlag: Borgen, 1998

.

I misbrugte børn

Bogen giver forskellige værktøjer til at forstå de personlighedsforskydninger, der foregår inde i et misbrugt barn.

Forfatter: Birgit Fritzbøger Stephensen
Forlag: Hasmark, 1998

.

I voldens kølvand

Lidenskabeligt og gennemdokumenteret bidrag til litteraturen om traumer og deres betydning for udvikling af psykopatologi.

Forfatter: Judith Lewis Herman
Forlag: Hans Reitzels Forlag, 1995

.

Kraftfuld fred

Håb for overlevere efter seksuelt misbrug – set fra et kristent perspektiv.

Forfatter: Teo J. van der Weele, M.A.
Forlag: Forlaget KRIS. Kan bestilles via hjemmesiden

.

Drenge og seksuelle overgreb

Forståelse, ana­lyse og behandling. Om drenge som henholdsvis ofre og krænkere i forbindelse med seksuelle overgreb, med ho­vedvægt på psykoterapeutisk behandling af især krænkerne.

Forfatter: Eva Hildebrand
Forlag: Hans Reitzel, 1994

.

Familier med sexuelt misbrug af børn

Forstå­else og handlingsmuligheder. Om incest, hvordan incest kan defineres og om familiebehandling og individuel behandling i grupper af børn, der har været udsat for seksu­elle overgreb. Desuden et afsnit om incest i straf­feretlig forstand.

Forfatter: Eva Hildebrand og Else Christensen
Forlag: Hans Reitzel, 1992

.

Incest – en bog om blodskam

Den første antologi på dansk med bidrag fra læger, psykologer, socialrådigere og jurister. Indeholder bl.a. kapitler om de retlige fohrold, nogle autentiske beretninger; betragtninger over krænkeren; den sociale arv; behandlingsmetoder m.m.

Forfatter: Backe m.fl.
Forlag: Hans Reitzel, 1983