Statslig støtte

Landsforeningen Spor fik for første gang driftsstøtte gennem satspuljen. Bevillingen lød på 1 mill. fra 2019-2022.

Spor fusionerer

På generalforsamlingen 2017 blev det besluttet at optage Pårørendeforeningen PFSK (Pårørende til seksuelt krænkede) i Spor.

Landsdækkende under nyt navn

I 2011 udvides formålserklæringen til også at arbejde for bedre forhold for voksne med senfølger, og foreningen skifter navn til Spor efter afstemning blandt medlemmerne.